Народната банка на Китай (Централната банка) намали основната лихва по кредитите за срок от една година (LPR) с 10 базисни пункта - до 3,45%, което е рекордно ниско ниво. Китайската икономика е втората най-голяма в света, след тази на САЩ.

Лихвеният процент по петгодишните заеми остава на ниво от 4,2%, съобщи Интерфакс, цитирайки данни от банката.

Миналата седмица Китайската централна банка понижи лихвения процент по заемите за период от една година, отпускани по програмата за средносрочно кредитиране (MLF), с 15 базисни пункта, до 2,5%. Тъй като нивото на тази лихва пряко влияе на основната лихва (LPR), се очакваше, че тя също ще бъде намалена с 15 базисни пункта, т.е. дори повече от сегашното понижение, отбелязва Market Watch.

Според анализатори, това че Централната банка понижи основната лихва по-малко от очакваното, може да показва нежеланието на китайските банки да отпускат крдити при по-ниски лихви, тъй като това намалява печалбите им.

Показателят LPR стана новият бенчмарк преди 4 години, след като Китайската централна банка извърши реформа при определянето на основните лихви. Той се формира въз основа на лихвите по кредити на група китайски банки, отпускани по MLF.

Населението на Китай задлъжня прекомерно към банките - надмина германското

Населението на Китай задлъжня прекомерно към банките - надмина германското

Какви са последствията за икономиката на страната