Технологичните компании набират все по-голяма скорост и с огромния си капацитет те вече гледат към превземането на други индустрии. И от доста време във фокуса им е тази на автомобилните компании. А ако IT гигантите решат, те има достатъчно пари, за да купят целия сектор, смятат анализаторите от Sherpa Technology Group.

Шестнадесет от най-големите фирми в индустрията имат обща стойност от 978 милиарда долара. В същото време двадесетте водещи компании в технологичната сфера разполагат с 1,1 трилиона свободен капитал, който ми бил достатъчен, за да ги изкупят.

Разбира се, надали това ще се случи реално, но то илюстрира добре мащабите на IT сектора и неговата доминация в глобалната икономика. Към днешна дата той е вторият след финансовия с толкова много свободен капитал.

Снимка 327524

Източник: Atlas

С над 1,8 трилиона долара, които държат нефинансовите компании, IT гигантите притежават около 60% от тези средства.

Според анализаторите успехът на тези корпорации до голяма степен се дължи на огромните инвестиции, които правят в нови технологии.

Изчсленията на консултантската фирма McKinsey показват, че автомобилните производители използват 75% от приходите си за ново производство и едва 3 до 6% за изследвания и развитие (R&D). От друга страна технологичните компании ползват между 35 и 60% от приходте си за производство и насочват между 10 и 15% към R&D дейност.

Снимка 327525

Източник: Atlas