България е на трето място в цяла Европа по изработени часове за една седмица за последното тримесечие на 2016 г. по данни на Евростат, цитирани от Инфограф. Средно сме работили по 40 ч. и 48 мин. седмично на основната си работа.

Така пред нас застават само две държави - Турция (46 ч. и 48 мин.) и Гърция (42 ч. и 18 мин.)

Най-малко са работили в Холандия (30 ч. и 18 мин.), Дания (32 ч. и 54 мин.) и Норвегия (33 ч. и 18 мин.). Средното равнище за изработени часове за една седмица за Европа е 38 ч. и 1 мин.

Официално в по-голямата част от Европа стандартният работен ден е от 8 часа. Само пет са държавите с по-кратък работен ден (Италия, Франция, Дания, Турция и Белгия), а в Норвегия и Швейцария той е 9 часа.

Откъде идва разликата?

Причината за тези показатели на страната ни обаче е не друга, а това че България е страната с най-нисък дял на работещите на непълен работен ден в ЕС. Така когато броят на отработените часове се раздели на този на работещите лица се получават по-високи от средните стойности. Сред причините за това можем да посочим маргиналната роля на дуалното образование - преобладаващата част от младежката заетост в страните от ЕС е на непълен работен ден.

Друга причина е сравнително ниското ниво на доходите от работна заплата, което в известна степен обезмисля работата на половин работен ден, освен в случай на високо платен труд.

По продължителност на платения годишен отпуск сме почти в средата. На служител с трудов стаж от една година в България се полагат най-малко 20 дни отпуск при средното 21,5 дни за Европа.

Най-продължителен отпуск имат във Финландия и Франция (по 30 дни), следвани от Великобритания с 28 дни и Италия с 26. Най-малък е минималният отпуск в Турция (само 14 дни), Азербайджан (15 дни), Босна и Херцеговина, Казахстан, Украйна и Беларус (по 18 дни).

Наред с минималния годишен отпуск, работодателите са задължени да спазват и националните празници или да плащат извънредно на служителите си, когато работят по време на такива. Този тип почивни дни в България през 2017 г. са 17, като 12 от тях се падат между понеделник и петък, а 5 са през уикендите. Повече празнични дни има само в 4 други държави, а в Армения и Грузия те също са 17. Най-много почивни дни има в Азербайджан (28), като 21 дни са през работната седмица, а 7 през уикендите. На второ място се нарежда Казахстан с 21 национални почивни дни, от които 17 са през седмицата. Най-малко са националните празници и почивни дни в Ирландия (9), като само един от тях е през уикенда. Следват Белгия и Люксембург с по 10 почивни дни.