Две проучвания прогнозират сериозен дефицит на преподаватели в Германия до 2030 г. Според проучване, представено на Конференцията на министрите на образованието недостигът на учителите ще е в размер 20 000 души до 2025 г.

Другото проучване, поръчано от Education and Training Association (VBE), стига до заключението, че недостигът на учители в Германия ще бъде много по-сериозен до 2030 г. По думите на ръководителя на това изследване Клаус Клем до 2025 г. ще има недостиг от 45 000 учители и проблемът ще се задълбочава, като през 2030 г. недостигът ще възлиза на 81 000 учители. На какво се дължи това?

До голяма степен дефицитът се дължи на увеличаването на броя на учениците и нарастващия брой учители, които се пенсионират.

Двете проучвания използват сходни методи за прогнозиране, но резултатите са напълно различни. Според Клаус Клем моделът на изчисление на министъра на образованието е "съмнителен" и подценява липсата на млади хора, които се обучават за преподаватели.

Изчисленията на ресорното министерство предполагат, че 349 000 млади учители ще се включат в системата на образованието за периода 2020 и 2030 г. Според изчисленията на Education and Training Association броят им ще е по-малък - 286 000 учители ще влязат в системата през този период от време.

И сега училищата в Германия са изправени пред редица предизвикателства заради пандемията. Председателят на VBE Удо Бакман, твърди, че образователната система, особено в началните училища, не е достатъчно добре финансирана.

Недостигът на учители заплашва изучаването на определени предмети

Проучването на Education and Training Association показва, че недостигът на учители ще засегне особено много предмети като математиката, физика, химия.

"Анализ за Северен Рейн-Вестфалия показа, че до 2030 г. новообучените учители ще бъдат ще могат да преподават само определени предмети", коментира Клаус Клем.