Софийска градска прокуратура прекрати наказателното производство по делото, свързано с крипто банката Nexo. Причините са две - в България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви, като също така не се откриват и доказателства за извършено престъпление. 

Досъдебното производство бе образувано на 29 септември 2022 г. В хода на разследването бяха привлечени като обвиняеми четири лица - К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов. Обвиненията бяха за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.

Криптобанката Nexo, за която работят близо 600 българи, е разследвана за пране на пари
Обновена

Акция срещу българската криптобанката Nexo, за която работят 600 специалисти у нас

В края на 2022 година компанията напусна американския пазар

К. Кънчев и А. Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата "Нексо", а именно - кредитиране и влогонабиране по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва - престъпление по чл. 252, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

Nexo: Криптото всъщност не става за незаконни дейности, работим с властите

Nexo: Криптото всъщност не става за незаконни дейности, работим с властите

Междувременно потребители се оплакаха, че не могат да влязат в акаунтите си

В хода на разследването са проведени множество разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи - техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.

От СГП подчертават - наблюдаващите прокурори са преценили, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.

Nexo: История на големи амбиции и сблъсъци със закона

Nexo: История на големи амбиции и сблъсъци със закона

Създадената в България криптобанка има милиони клиенти

Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в Република България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. Същата не е регулирана и дружествата от групата "Нексо" не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по чл. 4 от Закон за платежните услуги и платежните системи.

От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация у нас. Според доклад от 09.01.2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.

160 млн. долара на ден: Как се отрази на Nexo сблъсъкът с властите

160 млн. долара на ден: Как се отрази на Nexo сблъсъкът с властите

За момента криптобанката продължава да обслужва потребителите си

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на "Нексо" е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Nexo ще плати 45 милиона долара глоба след споразумение с Комисията за ценни книжа на САЩ

Nexo ще плати 45 милиона долара глоба след споразумение с Комисията за ценни книжа на САЩ

Комисията за ценни книжа отчита, че Nexo е кооперирал с регулаторните органи на САЩ

Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията "Нексо", поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. В същото време на 19.01.2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение. Според същото компанията "Нексо" не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на "Нексо" да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

Антони Тренчев: Nexo има 9-цифрена печалба в долари

Антони Тренчев: Nexo има 9-цифрена печалба в долари

Над 80 млн. лева са влезли в българската икономика от компанията, като съоснователят ѝ е категоричен, че акцията на прокуратурата преследва политически и финансови цели

На тази база екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Така възприетата фактология не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност.

Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами.

В заключение - предлаганите от "Нексо" продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.

Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.