На заседание, проведено на 16 май 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) избра за председател  Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара (БСК) като представител на работодателските организации. На ротационен принцип той поема поста от вицепремиера и министър на труда и социалната политика  Ивайло Калфин.

Заместник-председател продължава да бъде изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, председателството на Надзорния съвет на НОИ е с мандат една година и се предава на ротационен принцип между трите страни, участващи в него – изпълнителна власт, работодатели и синдикати.