Едно от най-сериозните последствия от поскъпването на имотите през последните две години, особено в столицата и останалите водещи градове, е това, че те стават все по-недостъпни за основна част от хората. За достъпни се считат имотите в градските части, които са със съотношение цена на имота-годишни доходи под 3. При подобно съотношение над 5 имотите се смятат за изключително недостъпни. 

Как стоят нещата в София?

Съотношението цена на имота-доход на домакинство от двама работещи в столицата е над 6. Или определено на база на посоченото съотношение, имотите в столицата ни, могат да се определят като недостъпни. Ако вие сте един от тези, чиито доходи прави покупката на недвижим имот недостижима, ето някои от опциите, които стоят пред вас:

Продължавайте да живеете под наем 

Напълно логично е, да продължите да живеете под наем. За щастие, наемните нива скачат с далеч по-слаби темпове, като те в много по-голяма степен са обвързани с доходите на населението, отколкото чисто с цените на имотите. В допълнение, доходността от наемите в София и останалите водещи градове, все още е около 5%, или над пет пъти по-висока от доходността на депозитите, така че има потенциал да се понижава. 

Започнете да пестите

Логичната стъпка, която можете да предприемете, ако искате да си купите имот, макар и след няколко години, е да започнете да пестите. За да купите спокойно имот, без да задлъжнявате до крайна сметка към банката и спокойно да посрещате ипотечните си вноски, трябва да имате заделени поне 30%, за самоучастие. Имайте в предвид, че потенциалното по-нататъшно понижение на лихвите по кредитите, което се очаква от експертите, в известна степен ще неутрализира забавянето ви с покупката и част от потенциалното по-нататъшно повишение в цените на имотите.

Помислете да се преместите

Ако можете да замените дохода си в София, с подобен в друг по-малък град на страната, то преместването, може да е един от удачните варианти пред вас. Освен за покриване на имотните си нужди, като цяло разходите ви в по-малките градове ще са и по-малки. В допълнение малките градове имат и други предимства, като по-ниски цени на услуги или по-чиста и спокойна среда за отглеждане на деца. По-малки ще са и проблемите ви с подсигуряване на места в детски градини или училища.