Индустриалните и логистични имоти са най-атрактивният клас активи за повечето банки в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на фона на глобалната пандемия на новия коронавирус. Същевременно най-малко предпочитаният клас активи са хотелите и курортите, но това не е изненадващо, предвид факта, че сегментът е традиционно по-слабо предпочитан от банките, както и предвид ограниченията за пътуване и затварянето на граници на европейските държави, което доведе до рязко свиване на туристическия сектор.

Това сочат данни от последното издание на Барометъра на международната одиторска и консултантска компания KPMG относно финансирането на недвижими имоти. Изследването се провежда ежегодно и цели да анализира склонността на банките към кредитиране на недвижими имоти на европейските пазари. В тазгодишното проучване на KPMG са участвали над 60 кредитни институции от 11 европейски държави. 

Икономически последици от Covid-19 и какво означава това за пазарите на имоти

Проучването на KPMG през 2020 година логично е проведено в безпрецедентно време за световната икономика. Резултатите от Барометъра потвърждава прогнозата, че се очаква пандемията почти сигурно да окаже съществено влияние върху отношението на кредитните институции към портфейлите им от недвижими имоти и върху тяхната склонност да финансират такива проекти в бъдеще.

Като единодушно заключение от изследването се посочва това, че участниците се съгласяват, че макроикономическите условия на техните пазари ще повлияят както на това, което се случва на имотните пазари по отношение на започнати проекти, така и на това как ще реагира пазарът по отношение на заемите и какви видове имоти е вероятно да получат финансиране в бъдеще.

Как се отрази пандемията на пазара на недвижими имоти в България?

Как се отрази пандемията на пазара на недвижими имоти в България?

И какви са прогнозите за жилищата, офисите, индустриални и търговски площи?

Устойчив растеж на инвестициите в ЦИЕ, но за колко време?

Въпреки ефектите на коронавируса, имотният сектор в Централна и Източна Европа продължава да показва растеж в дългосрочен план, след като регионът успешно преодолява ефектите от глобалната рецесия през 2008 година. Инвестициите в шестте основни страни от ЦИЕ - Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Словакия и България - продължават своята дългосрочна тенденция на растеж и през първите шест месеца на 2020 година, което обаче може да се дължи на конкретни проекти, инициирани през 2019 година. Сумата на общите инвестиции възлиза на 6,6 милиарда eвро - увеличение с 12% на годишна база. Сделките в Чехия и Полша съставляват най-големия дял - почти половината от обема на транзакциите, докато растежът на България надхвърля 100%.

Според Андреа Сартори - ръководител на направлението за недвижими имоти на KPMG в ЦИЕ, което инициира Барометъра - посочва, че поради икономическите последици от пандемията през второто тримесечие на 2020 година транзакциите в Европа са спаднали до нива, невиждани от 2014 година насам. Германия и Обединеното кралство продължават да привличат близо половината от общия обем на европейските транзакции през първите 6 месеца на годината. По думите на експерта банките все още са отворени да предлагат финансиране на имотни проекти, генериращи доход, но не са толкова склонни да дават заеми за нови проекти. При тази тенденция се наблюдават две изключения - Чехия и Румъния, чиито банки дават сигнали за умерена отвореност към развитието на нови проекти.

Странични ефекти от дистанционната работа

Барометърът на KPMG също така разкрива някои интересни и междувременно смесени настроения по отношение на развитието на офис площите, предвид политиките на фирмите за работа от вкъщи по време на пандемията. 39% от банките смятат, че правилата за социално дистанциране и политиките за дистанционна работа "няма да променят (или дори могат да увеличат) търсенето на офис площи", докато 31% забелязват спад в търсенето им, а 30% не са сигурни за ефектите. "И все пак бъдещето на офис сектора е голям въпрос. Някои офиси наистина са празни и поддържащите функции са ограничени, докато други работят нормално - това са тези фирми, които държат служителите им да са в офиса. Междувременно някои компании вероятно ще водят преговори за по-ниски наеми или ще опитат да намалят заеманите от тях квадратни метри за в бъдеще. Като цяло обаче е твърде рано да се каже каква ще е тенденцията, когато става въпрос за това как офисният сегмент ще изглежда в бъдеще", допълва Сартори.

Появяват се нови навици в търговията, пораждащи много въпроси

Що се отнася до търговските площи, Сартори казва, че има две страни на медала.

"Затворените молове са силно засегнати от Covid-19, но търговските локации, чиито магазини не са част от по-голям комплекс, и които обикновено не са в центъра на града, се радват на увеличен трафик, защото хората могат да се разхождат навън и да слагат маските си, само когато влизат в магазин. Въпреки това, макар и да съм уверен, че Covid-19 има трайно благоприятно въздействие върху навиците за онлайн пазаруване, дори и при най-скептичните потребители, аз също така вярвам, че когато епидемиологичната извънредна ситуация бъде отменена, затворените молове ще възвърнат социалната си функция, която традиционно са играли в продължение на много години", коментира Сартори.

Едва 20% от строящите се в София офиси вече имат наемател

Едва 20% от строящите се в София офиси вече имат наемател

Cushman & Wakefield Forton отчитат спад на наемната активност и чакат ръст на свободните площи

За развитието на пазара на недвижими имоти в България и тяхното финансиране

"Въпреки временното охлаждане породено от пандемията от КОВИД-19, пазарът на недвижими имоти се очаква да се оживи през втората половина на годината и 2021 г. Годината досега беше предизвикателна за собствениците на търговски площи, където трудностите в бизнеса на наемателите породиха повече натиск за предоговаряне на наемните условия, докато пазарът на офис и жилищни имоти изглежда в по-добра форма. Очакваме също, че скорошното приемане на България в ERM II механизма по пътя към приемане на еврото, ще помогне за повишаване на доверието на чуждестранните инвеститори и "обръщане" на пазарната динамика в средно- и дългосрочен план." Това посочва Здравко Москов - директор на отдела за консултантски услуги по сделки в KPMG за България, Албания, Северна Македония и Косово. По думите на Москов кредитните институции от България, участвали в проучването, очаквано са по-консервативно настроени спрямо Барометъра от 2019 година и имат по-високи изисквания към проектите, които биха финансирали - както по отношение на нивото на предварителна заетост на финансирания имот, така и по отношение на коефициентът на покритие на дълговите плащания.