След отпадането на ковид ограниченията България се върна на туристическата карта на света. Доказателство за това са последните данни на Националната агенция за приходите, според които доходите от наем на българите, собственици на недвижими имоти, които ги предоставят за краткосрочно настаняване на туристи чрез Airbnb са достигнали 14 милиона лева.

Отчетената сума се отнася за втората половина на 2021 г. и са подадени към приходната агенция от Airbnb, като от НАП очакват информация и от Booking. Платформите изпращат периодично данни към приходната агенция за лицата, които отдават чрез тях своите имоти под наем и средствата, които получават за тази услуга.

1 569 лева за декар: Земеделската земя в Североизточния район е най-скъпата в България

В този район на България декар земеделска земя е по-скъп от кв. м. на апартамент в голям град

Арендата в района достига 82 лева за декар

Увеличението на приходите от краткосрочно отдаване на имоти под наем се дължи не само на завръщането на туристите в страната, а и на засиления данъчен контрол. За сравнение за периода от 2015 г. до 2019 г. общата сума на декларираните приходи от този вид дейност е била едва 4 милиона лева. 

От друга страна по време на пандемията много от собствениците на имоти, които отдават под наем дългосрочно останаха без наематели и се преориентирха към краткосрочни наеми през онлайн платформи.

При краткосрочно отдаване на имот

чрез онлайн платформи

се дължат определени данъци

(патентен данък, ДДС, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък) и осигурителни вноски, напомнят от НАП. Тази дейност представлява хотелско настаняване, като в повечето случаи се определя като търговска по смисъла на Търговския закон (ТЗ) и подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС за т.нар. доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя. Това е така, защото наемодателите ползват посредничеството на платформи, в качеството си на получатели на облагаема доставка на услуга, която се извършва на територията на страната, а се предоставя от чуждестранно лице (онлайн платформата), установено в друга държава, допълват от НАП. След регистрация, за наемодателя възникват задължения за подаване на ежемесечни справки-декларации за ДДС, съответно дневници за продажби и покупки. 

70 000 евро за вила на село, вече не е скъпо

Къща на село вече струва, колкото малък апартамент в голям град

Търсят се къщи с ток и канализация, които почти не се нуждаят от ремонт

Със съществуващите инструменти за международно сътрудничество НАП получава информация чрез данъчните администрации, съответно на Ирландия от Airbnb и на Нидерландия от Booking. Данните се отнасят за всички български потребители, които са отдавали краткосрочно имоти под наем, адресите на имотите и размера на платените комисионни за посредническата услуга на платформите.

Българите, които са получили доходи от краткосрочно отдаване на имоти под наем, но не са внесли дължимите върху тях данъци и осигурителни вноски, ще получат напомнящ имейл или телефонно обаждане от приходната агенция. Спрямо наемодателите, които въпреки информационната кампания на НАП, не декларират приходите от тази дейност, ще стартират контролни производства.

Румънско село е сред най-добрите туристически открития на годината

Румънско село е сред най-добрите туристически открития на годината

Според The Guardian