Цените на недвижимите имоти и наемите отбелязаха съществен ръст през последните две години в България, като тази тенденция e особено силно изразена в големите градове. И това поставя въпроса - недостъпни ли са имотите и докъде още могат да се повишават цените и наемите?

За да отговорим на този въпрос, ще погледнем каква е ситуацията в останалите столици на страните от Централна и Източна Европа, с които е много по-удачно да се сравняваме. И ще направим съпоставка между цените и наемите на имотите в София и останалите столици от региона, на база на информацията на изданието numbeo.com.

Жилищните разходи са едни от най-големите за всяко домакинство. И докато цените на недвижимите имоти и наемите у нас са далеч под тези в останалите държави от ЕС, дори и в сравнение с бившите социалистически страни, по-ниски са и доходите ни.

Може би ще се изненадате, но доходите в българската столица не са най-ниските сред разглежданите столици в Източна Европа. При средно ниво от 599 евро, според изданието, доходите в София са по-високи от тези на живеещите в Букурещ, изчислявани на 583 евро.

И докато жителите на румънската столица се отличават с по-ниски доходи, наемите и цените на тристайните имоти извън центъра на Букурещ са по-високи от тези в София. Което означава, че стандартът на румънците по отношение на имотите е по-нисък от този у нас.

Всъщност разглежданите тристайни имоти в София са с най-ниска цена за квадратен метър и по отношение на наема, сред всички посочени европейски столици.

Нещо повече, средният доход на софиянци купува най-много квадратни метра имоти сред разглежданите страни - цели 0.6441 кв. м от разглежданите тристайни апартаменти извън центъра. Или казано по друг начин, определено стандартът на живеещите в София, по отношение на покупката на собствен имот, е далеч по-добър от всички останали столици.

На второ място по този показател се нарежда Талин, където средния доход купува 0.6036 кв. м от разглежданите имоти. Също така, средното за разглежданите страни е 0.5260 кв. м.

Най-малка част от имота купуват средните доходи в Прага - едва 0.3723 кв. м.

Снимка 357432

Не толкова добре обаче стоят нещата при наемите в София. Те съставляват 67.45% от средния доход, при средно 68.96% за разглежданите градове.

За сравнение, процентът е под 60 в три европейски столици - Загреб, Талин и Любляна, както се вижда от таблицата.

Най-голям процент от дохода пък съставляват наемите в Будапеща - при ниво от 82.3%.

Или тук може да се направи следния извод. А именно - наемите в София са по-високи, отколкото би трябвало да бъдат, въз основа на цените на недвижимите имоти и доходите на софиянци.