Област Пловдив изпревари столицата по показателя започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023 година, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През месеците от октомври до декември в областта е започнал строежът на 264 жилищни сгради с 837 жилища в тях и със 104 967 кв. м обща застроена площ и на 91 други сгради със 108 895 кв. м РЗП. За сравнение в София (столица)  за периода е започнало изграждането на 226 жилищни и 26 други сгради.

Спрямо предишното тримесечие в "града под тепетата" се наблюдава ръст в броя на започнатите жилищни сгради с 10.5%, жилищата в тях - с 22.0% и на общата им застроена площ - с 20 на сто.

Броят на започнатите други сгради нараства с 13.8%, но общата им застроена площ намалява с 46.1 на сто.

Над 20% ръст на строежа на жилищни сгради и 19% скок на разрешителните за строеж се отчитат за година у нас

Над 20% ръст на строежа на жилищни сгради и 19% скок на разрешителните за строеж се отчитат за година у нас

Най-много нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023-а са започнати в Пловдив

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 32.0%, но жилищата в тях намаляват с 29.6%, а общата им застроена площ - с 11.1 на сто. Същевременно започнатите други сгради нарастват с 46.8%, а съответната им РЗП - с 57.1 процента.

Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 90 жилищни сгради с едно жилище в тях и 29 други сгради; Пловдив - 48 жилищни сгради с 593 жилища в тях и 6 други сгради; Марица - 43 жилищни сгради с едно жилище в тях и 25 други сгради; Раковски - 18 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 8 други сгради.

Разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 393 жилищни сгради (в столицата са били издадени 435 разрешителни за строеж) с 2 702 жилища в тях и с 294 288 кв. м разгъната застроена площ, на 6 административни сгради с 19 100 кв. м РЗП и на 174 други сгради със 197 222 кв. м РЗП. 

Спрямо третото тримесечие на годината издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 14.2%, жилищата в тях нарастват със 121.8%, а общата им застроена площ - с 98.5 на сто.

Сравнение: Как банките в България определят лихвите по ипотечните кредити?

Сравнение: Как банките в България определят лихвите по ипотечните кредити?

У нас лихвените проценти са плаващи, ето какво означава това

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без изменение, но общата им застроена площ нараства със 151.5 на сто. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст от 13.0%, а тяхната РЗП - от 20.3 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 35.5%, жилищата в тях - с 61.1%, а разгънатата им застроена площ - със 72.2 процента.

Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 37.0%, а тяхната РЗП - с 83.1 на сто.

Сделките в Пловдив през 2023 г. 

От данните на Агенцията по вписванията е видно, че през последното тримесечие на 2023 г. в област Пловдив са били сключени общо 4870 сделки, което представлява ръст на годишна база от 1.61%. На годишна база в областта се наблюдава спад на броя на сделките от близо 10 на сто.

  2023 2022
I тримесечие 3240 3534
II тримесечие 4175 5079
III тримесечие 3582 4200
IV тримесечие 4870 4793
Общо 15 867 17 606

Важно е да споменем, че обичайно последното тримесечие на годината е най-силното по отношение на брой сключени сделки.

Освен това в Агенцията по вписванията се вписват вече изповядани сделки, но не и предварителните договори и новото строителство, което се купува и се чака по година-две. Голяма част от новото строителство в момента са пред разрешение, но все още няма такова, затова и сделките още не са вписани.

Сделките с имоти в София затихват за втора поредна година

Сделките с имоти в София затихват за втора поредна година

След бума, породен от ковид кризата