Националният осигурителен институт съобщи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г. е 768,18 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г. е 759,28 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.