Повечето българи нямат стратегия и план за пенсиониране и за живота след като приключи трудовата дейност. Много от тях не са наясно каква пенсия ще получават и разчитат единствено на държавата да се грижи за тях, което не е много добър вариант. Това заяви финансовият експерт Теодор Минчев в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air.

"Друга често срещана грешка е, че почти всички отлагат процеса на спестяване и инвестиране за пенсиониране или това започва да се случва едва пет или десет години преди пенсията и така е трудно да се постигнат поставените цели. Не на последно място, хората се страхуват да инвестират спестяванията си, но по този начин рискуват инфлацията да ги изяде", заяви Минчев.

Как да подобрим финансовото си състояние след пенсиониране?

По думите на експерта основен финансов принцип, който консултантите препоръчват е "да плащате първо на себе си" или когато получим заплата да заделяме част от нея в специална спестовна сметка като се препоръчва сумата да е между 10-15% от дохода.

"Най-големият приятел на тези спестителите е т.нар ефект на снежната топка, който позволява с течение на времето средствата да нарастват с пъти повече. От друга страна най-опасна за спестителите е инфлацията, която изяжда спестяванията - например 3% годишна инфлация изяжда от спестяванията горе -долу на половина за 24 години", заяви експертът.

Според Минчев всеки за себе си трябва да прецени какъв процент от дохода трябва да отделя за постигане на пенсионните си цели, но колкото по-рано започнем да пестим, толкова по-възможно е да постигнем спокойно пенсиониране.

Искате 4-цифрена месечна пенсия? Започнете да пестите повече и веднага

Искате 4-цифрена месечна пенсия? Започнете да пестите повече и веднага

Нещата хич не са розови по отношение на пенсионната ни система

Какво е сложна лихва?

По думите на експерта сложната лихва е олихвяване и на печалбите. "Ако имаме 100 лв., отделим 10% догодина ще имаме 110 лв., но пред следващата ще имаме още 11 лева. По този начин се получава сложното олихвяване, като всяка следващата година ще получавам все повече средства при положителна доходност, което ни помага парите да работят за нас".

Друг важен момент е в какви финансови инструменти се държат спестяванията. "Те трябва да отговарят на вашия рисков профил - без да поемата по-голям риск, от който можете да се позволите", заяви той.

Какви са вариантите за инвестиция във финансови инструменти?

Според експерта всеки трябва да прецени рисковете за себе си.

"Не е задължително да се инвестира само в акции. Недвижимите имоти също са популярен вариант у нас, които в исторически план са показали, че растат с темпа на инфлацията. Добре е да има диверсификация, малко поемане на риск и да имаме възглед с хоризонт", заяви Минчев.

Колко трябва да сте спестили за пенсиониране на всяка възраст?

Колко трябва да сте спестили за пенсиониране на всяка възраст?

Най-добрият момент да започнете е веднага

Пречки пред спестяванията

Най-големият проблем според експерта е, че винаги се намират оправдания това да не се случва. По думите му дори да имаме малък доход, може да се заделя малка част от него.

"Може би най-големият проблем е, че спестяването изисква отлагане на текущо потребление за сметка на някакви бъдещи цели", каза той.

И все пак по колко трябва да заделяме?

Някои специалисти съветват, че трябва да имаме спестени осем работни заплати преди да се пенсионираме.

"Ако сте работили за 15 000 лева годишно, то експертите препоръчват да имаме заделени 120 000 лева за пенсиониране. Други правила са например да замените 80% от трудовия си доход под формата на пенсия или ако сте работили за 1500 лв. на месец, когато се пенсионирате трябва да разполагате с 1200 лева месечен доход", каза още Минчев.

Математика за пенсиониране

Математика за пенсиониране

Колко трябва да пестите и кога да започнете, за да живеете достойно след пенсия?