Правителството ще обсъди отпускането на допълнителни 20 млн. лв. от републиканския бюджет за 2006 г. за "Български държавни железници"ЕАД и националната компания "Железопътна инфраструктура", съобщава БТА.  

Допълнителните средства ще са за изграждането на тунели в участъка Карнобат - Синдел и за покриване на загубите от пътническите превози.

Министрите ще разгледат и промени в наредбата за условията и реда за регистриране на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху нея, които предвиждат държавата да не определя цените на тютюневите изделия, в съответствие с приетия закон.