САЩ са изнесли за България стоки в размер на $375 милиона. Прекият дял на американските стоки, внесени в страната ни, е 1,3%, като делът им нараства до 3,4%, когато се изключи вътре-общностната търговия в ЕС. Това става ясно от новите данни на Американската търговска камара към ЕС .

Изнесените от България отвъд океана стоки са в размер на $848 милиона и така САЩ получават 2,0% от целия износ на страната ни за света. Този дял нараства до 6,2%, когато към него се изключи и вътре-общностната търговия в ЕС.

И при двата показателя - Внос от България за САЩ и Внос в САЩ от България, се наблюдава намаляване на абсолютната стойност на износа от двете страни, както и увеличение на процента на дела на съответните стоки в структурата на вноса им.

Според изследването на Американската търговска камара, инвестициите на САЩ в България възлизат на $608 милиона, което е спад от $756 милиона през 2019 година. А на България в САЩ - на $48 милиона, което е ръст спрямо 30 милиона за 2018 година.

Пряко заетите в американски компании у нас са 9 653 души, а български компании са наели 281 души в САЩ.

САЩ изнася за България най-много машини и оборудване, компютри и електроника, минно и транспортно оборудване и части.

България изнася най-много за САЩ компютри и електронно оборудване, химически продукти и изделия, зърно, машини и части.

Прави впечатление разместване в структурата на водещите пет сектора на българския износ за САЩ. Отпаднали са Текстил и аксесоари и петролни продукти, но пък присъстват износ на зърно от България.

Докладът за 2021 година показва, че Трансатлантическата икономика и партньорството между Европейският съюз и САЩ е най-голямата икономика в света. Тя генерира около $6 трилиона от продажби на година. Това число съответства на половината от световното лично потребление.