След близо 30 години на българския пазар емблематичния бранд Diners Club ("Дайнърс клуб") прекратява дейността си у нас. Преди ден Управителният съвет на БНБ взе решение за съгласие дружеството да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 15 април 2024 г., във връзка с постъпило от компанията заявление за прекратяване на дейността. 

По-нататъшното приемане на Diners Club карти в България ще продължи в сътрудничество с Първа инвестиционна банка. Финансовата институция ще продължи да работи в партньорство с водещите банки и платежни институции в България, за да осигури възможност до края на 2024 г. картодържателите на Diners Club Network Alliance Partners да продължат да използват своите карти в България при търговци и банкомати.

"Дайнърс клуб България" АД е регистрирано през ноември 1996 г., като основната дейност на дружеството е издаване на международните кредитни карти Diners Club на територията на България. Дружеството осъществява своята дейност на базата на сключен тристранен договор за франчайз с разширени изключителни пълномощия с Erste Card Club d.d.и Diners Club International Ltd., Чикаго.

От последния финансов отчет на дружеството, публикуван в Търговксия регистър е видно, че за 2022 г. компанията е на загуба - в размер на 919 хил. лв. Като основна причина за този финансов резултат е посочена ковид пандемията, която е засегнала едно от стратегическите предимства на предлаганите от компанията продукти, а именно привилегиите, свързани с пътувания, които бяха силно ограничени от кризата.

"Дайнърс клуб България" получи отличието Best Small Diners Club franchise за 2018 година

"Дайнърс клуб България" получи отличието Best Small Diners Club franchise за 2018 година

От документа е видно, че броят активните карти "Дайнърс клуб България" е достигнал 9760 през 2022 г. спрямо над 11 000 в началото на 2021 г. През същата година приходите от дейност достигат 2 млн. лв. спрямо 2.3 млн. лв. за предходната.

Дружеството отчита значително намаляване на приходите, свързани с лихви, както и други приходи, свързани с финансиране от Diners Club International за популяризиране на бранда.

Регистрираният капитал на дружеството към 31 декември 2022 г. е в размер на 910 хил. лв., като основен акционер, с 96.51% дял е Първа инвестиционна банка.

Кредитните карти Diners club осигуряват максимален комфорт и редица улеснения при бизнес и лични пътувания, при покупки в страната и чужбина, онлайн разплащания, кешбек програма и др. Картите гарантират резервации в над 7000 хотела и над 100 хотелски вериги, приемат се от над 14 милиона търговски обекти. За да осигурят максимално удобство на своите картодържатели.

Diners Club и ПИБ с ново предложение за картодържателите

Diners Club и ПИБ с ново предложение за картодържателите

Продуктът е т.нар револвираща кредитна карта