От 29 юни близо половин милион клиенти на Банка ДСК, използващи мобилно банкиране, вече могат да правят мигновени левови плащания по мобилен номер по програмата Blink на "Националната картова и платежна схема", част от БОРИКА АД.

Услуга blink P2P надгражда дигиталното портфолио на банката и дава възможност на потребителите на мобилното приложение DSK Smart да правят както вътрешнобанкови, така и междубанкови незабавни преводи. Иновативното решение осигурява още по-голяма бързина, сигурност и удобство на плащанията, особено в ситуации, в които потребител не разполага с IBAN на получателя.

Клиенти със стандартна разплащателна сметка в лева в Банка ДСК могат да активират blink P2P без такса, като е необходимо да имат актуален мобилен номер в клиентския си профил в банката и последна версия на DSK Smart. Потребителите с активни права могат да получават и нареждат преводи, докато тези с пасивни - само да получават преводи. Плащанията могат да бъдат осъществявани 24/7, 365 дни в годината, а само до 30 септември 2023 г. всички нареждания ще бъдат напълно безплатни, независимо дали са към клиенти на Банка ДСК или към други банки, внедрили blink P2P. След това цената на услугата ще е 0,50 лева.

Предстои да бъдат разширени функционалностите на новото дигитално решение, като специалистите на Банка ДСК работят върху възможността за добавяне на доверен получател, лимит за преводи без потвърждение с метод за подписване, както и персонализиране на статуса.

Услугата blink P2P e част от амбицията на Банка ДСК да предлага модерни и бързи начини за извършване на преводи, като следващите стъпки включват въвеждането нови възможности за дигитални плащания, включително за онлайн покупки, плащане на паркинг и т.н.