Британската банка HSBC, която е най-голямата в Европа, продава поделението си в Аржентина. Купувач е най-големия частен финансов холдинг в страната Grupo Financiero Galicia, като сумата по сделката е 550 милиона долара, съобщават от банката.

"HSBC Argentina до голяма степен е фокусирана върху вътрешния пазар, и е с ограничена свързаност с останалата част от нашата международна мрежа", казва главният изпълнителен директор на HSBC Ноел Куин, цитиран в изявлението на HSBC Group. По думите му, като се има предвид размера на бизнеса на HSBC в Аржентина, поделението влияе на печалбата на цялата група при преизчисляване на финансовите резултати в щатски долари.

В рамките на сделката, на Galicia ще бъдат прехвърлени активи в областта на банковото обслужване, управлението на активи и застраховането, както и 100 милиона долара подчинен дълг.

Сделката ще бъде платена в пари брой, дългови инструменти и американски депозитарни разписки (ADR). Очаква се сделката да приключи окончателно до 12 месеца.

HSBC започна преструктурирането на бизнеса още в края на 2019 г., за да се съсредоточи върху пазарите си с по-високи темпове на растеж, по-конкретно Азия и Близкия изток.

В началото на тази година HSBC продаде своя канадски сегмент на Royal Bank of Canada за 10,1 милиарда долара и завърши продажбата на своя бизнес за банкиране за граждани във Франция.

Британската банка HSBC с грандиозен скок на нетната печалба за полугодието

Най-голямата европейски банка с грандиозен скок на нетната печалба за полугодието

Голям принос за това имат нарасналите приходи от лихви