През ноември равнището на безработицата в България е достигнало 6,7% от населението в трудоспособна възраст, посочват от Агенцията по заетостта в ново проучване. Това е най-ниската стойност на индикатора от отварянето на икономиката, припомнят още от институцията.

Прави впечатление обаче, че в средата на есента индикаторът не бележи особено добро представяне, въпреки че фирмите все още можеха да се възползват от правителствени програми като мярката 60/40, която навлезе в третия си етап в края на октомври, от една страна, и имаха възможността да възобновят дейности почти без ограничения, от друга.

Така безработицата се понижава с 0,2 процентни пункта спрямо октомври, но остава с почти 1 процентен пункт по-висока, отколкото беше през ноември миналата година. Тя е с 3,3 процентни пункта по-ниска от пика си през май тази година, когато достигна 9%.

Ето как изглежда безработицата в страната от преди началото на кризата:

В абсолютна стойност броят на безработните е 218,8 хил. души, което е с малко над 9 хил. души по-малко, отколкото към края на октомври. За изминалия месец новорегистрираните на бюрата по труда са били 29,1 хил. души. Същевременно 17,3 хил. регистрирани като безработни са започнали работа през изминалия месец, почти 90% от които - в реалната икономика.

Как държавата простреля пазара на труда в България

Как държавата простреля пазара на труда в България

Негативите от политиките тепърва предстои да се видят

Освен тях няколкостотин пенсионери са се върнали в работната сила, а програмите за субсидирана заетост са осигурили още 2,1 хил. служители, повечето от които с пари от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Броят на работещите по схемата "Заетост за теб" надхвърли 6,8 хил. души от началото си през юли, като през ноември тя е осигурила работа за почти 700 души.

Агенцията по заетостта отчита стабилно нарастване на търсенето през ноември, като работодателите са заявили 12,3 хил. работни места през този месец. Това е с цели 9,3% повече, отколкото година по-рано, като водещ сред икономическите отрасли е преработващата промишленост, следвана от административните и спомагателните дейности, търговията, автомонтьорството, хотелиерството, строителството и държавното управление.

Тепърва предстои да видим до какво ще доведе новото затваряне на икономиката и спирането на програмите за подпомагане на заетостта, когато това се случи.

Девети месец на криза: Колко компании фалираха в България

Девети месец на криза: Колко компании фалираха в България

И защо данните не трябва да се четат извън контекст