Временно сваляне на ставката на данък добавена стойност (ДДС) на 18% би стимулирало потреблението в страната, като също така ще подкрепи всички икономически сектори. На това мнение е финансистът Любомир Дацов.

"Една добра капиталова програма, насочена към по-малки фирми-изпълнители, може да помогне на икономиката. В следващите месеци не следва да допускаме унищожаването на капацитет на икономиката", посочва той в интервю за "Сега".

"В тази връзка мисля, че ако трябва да се мислят мерки за стимулиране на потреблението, временно намаляването на ДДС за всички стоки и услуги на 18%, вместо да се прави имитация само за отделни сектори, би било много по-добра антикризисна мярка", предлага експертът.

Що се отнася до обемът на държавните разходи в подкрепа на икономиката на фона на емидемията от коронавирус, Любомир Дацов смята, че той не е достатъчно осезаем.

"Ръстът на разходите за месец май е 1,6% спрямо май 2019 година, след като през април е имало спад на разходите от 0,4%. За да може да прецените, разходите през предходните месеци са имали среден ръст от 78% на месечна база. Тоест наблюдава се блокиране на разходната част, най-малко има увеличени плащания за пенсии, заплати, които формират друго разходно ниво", посочва той.

По думите на Дацов кризата е засегнала "остро" икономиката и едно от доказателствата в тази посока е значителното свиване на приходите в държавния бюджет. Спадът в този сегмент може да се окаже значително по-сериозен от този по време на предходната криза преди десетилетие.

"Спадът на данъчните приходи за април тази година спрямо миналия април - говоря за чист месец без натрупване, е близо 14%. За май месец, независимо от липсата на достатъчно подробни данни, се вижда, че тази тенденция се е запазила и спадът на приходите е между 15 и 17%", казва Дацов и добавя:

"15% спад на приходите е голямо отклонение, ако трябва да правим сравнение с кризата от 2009 година. Тогава за първото полугодие общият спад на приходите е бил 7,8%, а на данъчните приходи - 9,3% спрямо първите шест месец ана 2008 година. Това са шестмесечни данни, тоест те трудно могат да се сравнят с данните от последните два месеца, но факт е, че кризата е поразила икономиката достатъчно остро.".