В момента бизнес лидерите в Европа са притеснени от геополитическите рискове, нарастващата заплаха от страна на “Ислямска държава” и бежанската криза. Всичко това създава една сложна напрегната обстановка за икономиката на Стария континент.

Изследване на Deloitte посочва кои точно са най-големите опасности в сферата пред отделните европейски държави. То е направено на база на анкета, проведена сред ръководствата на близо от 1500 от най-големите компании в 17 държави.

Според тях най-големите опасности за бизнеса са свързани с геополитическите проблеми, утежнените държавни регулации, слабите валути, рискът от дефлация и други.

По отношение на отделните страни, за Великобритания не е изненадващо, че бизнесът е най-притеснен от евентуално излизане на страната от Европейския съюз (ЕС).

Притесненията на частния сектор в най-голямата европейска икономика пък са свързани с геополитическите рискове, отнасящи се най-вече за бежанската криза в Европа и конкретно в Германия. Същите са опасенията и на бизнеса в съседна Турция.

За руснаците основен проблем е стресът във финансовата система, а за французите – глобалната и европейската икономическа несигурност.

Бизнесът в Италия се опасява от ниската конкурентоспособност на фона на нарастващата такава на международните конкуренти, а този в Испания – от бавното възстановяване на европейската икономика.

Снимка 233402

Източник: Deloitte