На 29 юни германският парламент реагира така, както властите обикновено правят при проблем - те решиха да увеличат разходите си. За да отговорят на икономическите трудности, причинени от пандемията от коронавирус, те въведоха стандартни кейнсиански пакет за стимулиране на икономиката, насочен към увеличаване на съвкупното търсене, пише проф. Филип Багус в нов анализ.

Целта на този пакет е да изведе германската икономика обратно към "устойчив път към растеж... който ще осигури работни места и просперитет." Тук моето тълкувание на "устойчив растеж" е представяне на икономиката, каквото индивидите наистина искат и което биха подкрепили чрез доброволните си действия на свободните пазари.

Респективно това е растеж, който не се базира на фискални субсидии и увеличаване на публичния дълг. От друга страна, подобно развитие на икономиката няма и да се срине без същите тези субсидии или в случай на публична свръхзадлъжнялост. Държавното финансиране на нови структури, които се поддържат живи единствено чрез все повече разходи, не може да се дефинира като "устойчив растеж".

Как изглеждаше положението първоначално

Пандемията от коронавирус и политическите реакции срещу нея създадоха глобален шок в търсенето и предлагането. По отношение на предлагането, производството трябваше да спре заради заразата, затварянето на икономиката и ударът върху световната верига на доставките. Освен това много компании са свръхзадлъжнели и имат недостатъчна ликвидност. Тъй като голям брой от тях не можеха да работят повече, производството се срина.

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Всяка политика оказва последици в реалния живот, но те може да не са такива, каквито ни се иска

От друга страна, имаше предизвикателства и при търсенето. Първо, по-ниско производство естествено означава и по-ниско търсене (това е Законът на Сей). Служител, който работи по-малко часове, създава по-малко стоки, доходът му спада, а заедно с него - и реалното потребление.

Освен това структурата на "съвкупното търсене" се промени. Има по-ниско търсене за туризъм, транспорт и начини за прекарване на свободното време. Същевременно търсенето за дигитални форми на развлечение, услуги и продукти, както и на здравни медикаменти (например маски), нарасна. Някои от тези промени ще се наблюдават и в дългосрочен план, например спадът на пътуванията по въздух и ръстът на дигиталното образование и дистанционната работа.

Редистрибуцията на доходите, породена от кризата и отговора на правителствата, също носи промяна в потребителските навици. Държавните служители например не са изправени пред спад на възнагражденията, но предприемачите и заетите в частния сектор пострадаха много тежко. Хората, които спечелиха - или поне не понесоха удар - в хода на кризата ще увеличат или запазят търсенето си спрямо тези, които бяха ощетени.

В резултат на удара върху предлагането и търсенето, производствените фактори трябваше да се адаптират към новите условия на пазарите. Стана необходимо да се преструктурира производството. Някои фирми и сектори трябваше да се свият; други - да се разширят. Някои компании трябваше да се рекапитализират, особено тези, които имат успешен бизнес модел, но бяха принудени да спрат дейност. Други трябваше да изчезнат.

Даниел Лакайе: „Спасяването на всички“ е изключително рисково

Даниел Лакайе: „Спасяването на всички“ е изключително рисково

Това ще забави растежа, ще унищожи малките компании и стартъпите, ще срине инвестициите и ще доведе до нуждата от по-високи данъци, смята икономистът

В пазарната икономика потребителите решават кои бизнеси и сектори преминават през тези динамики чрез разходите си. Държавата трябва да допусне, че разполага с цялото знание в икономиката, за да решава централно кои отрасли и компании трябва да получат нов капитал и кои - не.

Необходимото преструктуриране означава преразпределение на ресурсите и начините за тяхната употреба. Това е жизненоважно за постигането на устойчив растеж. Процесът зависи от икономическите институции, които подпомагат или възпират възстановяването, от една страна, и на правителствените интервенции в икономиката, които винаги рискуват да отклонят към неустойчив път и да създадат необратими зависимости, от друга. Преразпределението на ресурсите също зависи и от финансовата устойчивост на икономиката.

Как да ускорим възстановяването?

Първо, всички регулации, които спират растежа, трябва да се елиминират. Сред тях на първо място са ограниченията, въведени заради коронавируса. Освен това има много регулации, които правят германския пазар на труда, който е най-важният пазар на производствен фактор в страната, негъвкав. По отношение на енергетиката, здравеопазването и автомобилостроенето са в сила много регулации, някои от тях въведени съвсем скоро, които изключително много затрудняват производството в Германия.

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Реториката на финансовото министерство обаче може да изиграе лоша шега на икономиката

Икономическата свобода позволява задействането на пазарните механизми, които подпомагат коригирането на икономиката, понижават негативните ефекти от шоковете върху производството и предлагането и ускоряват икономическия растеж. Този теоретичен постулат може да се докаже и емпирично.

Неограничаваната пазарна икономика ускори растежа след пандемията от Испански грип от 1918 г. - страните с по-свободни икономики пострадаха значително по-малко от последиците от болестта в дългосрочен план. Това се вижда и в други емпирични изследвания, които доказват, че икономическата свобода води до по-леки кризи и до по-бързо възстановяване.

Колко далеч сме от Черната смърт: икономически прилики и разлики

Колко далеч сме от Черната смърт: икономически прилики и разлики

Светът е прижвял много по-страшни неща от коронавируса, но икономическите уроци от миналото са валидни и днес

Второ, съществува проблем с рекапитализирането на компаниите. Без него някои от тях ще изчезнат, тъй като капиталът им ще бъде изчерпан или защото търсенето за техните продукти се е променило. За да се възобнови устойчивия растеж са необходими частни инвестиции за рекапитализиране на бизнесите, които имат дългосрочно устойчиви и печеливши модели, или създаване на нови компании в сферите, където се наблюдава високо търсене.

Трябва да се отговори на две изисквания, за да се случи това. Първо, новите възможности за печалба трябва да бъдат открити от конкуриращите се предприемачи, но за това трябва икономиката да бъде дерегулирана. Второ, необходимо е частните спестявания да се увеличат, без да се източват от държавата под формата на увеличаване на дълга.

Трябва и двете условия да се наблюдават. Ако спестяванията нараснат, но няма нови възможности за реализиране на печалба от компаниите, инвестициите ще се насочат към непродуктивни активи като правителствените облигации. От друга страна, ако има нови възможности за създаване на бизнес, но няма спестявания, то те не могат да бъдат осъществени.

Съществува опасност данъците и публичните разходи да изсмучат частните спестявания. Затова, за да се постигне устойчив растеж, данъците върху капитала и печалбата трябва да се понижат. Но съществуващият план за стабилизиране на икономиката на Германия не включва подобно нещо. Всъщност сред мерките в него е временното понижаване на ДДС, което стимулира увеличаването на потреблението и понижаването на спестяванията.

Как Европа подрива конкурентоспособността си и какво може да направи, за да си я върне

Как Европа подрива конкурентоспособността си и какво може да направи, за да си я върне

В момента Стария континент върви в обратната на правилната посока

Намаляването на данъците върху капиталовата печалба, наследството и корпоративните приходи окуражават спестяванията и формирането на капитал Тези мерки също ще направят Германия по-привлекателна за чуждестранните инвеститори.

За да постигне устойчив растеж, частният сектор трябва да бъде подпомогнат и чрез понижаване на бюджетния дефицит и правителствените разходи. По-малко разходи от страна на правителството прави ресурсите достъпни за частния сектор, което ускорява преструктурирането му и откриването на новите възможности за печалба, респективно и растежа.

За жалост, правителствените разходи бяха увеличени, при това - значително. Всяко евро, което държавата харчи, е било взето от частния сектор, тъй като тя не създава ресурси - тя не е Дядо Коледа.

Субсидии и преразпределение

Структурните реформи, дерегулацията за постигане на корекция на икономиката и преструктурирането на производството не са неща, включени в този пакет за стимулиране на растежа. Понижаване на данъците, което може да стимулира увеличаването на спестяванията, също не се предвижда. Вместо това само за кратко ще се понижи ДДС, което обаче води до ръст на разходите и свиване на спестяванията.

Правителственият дълг и разходи също няма да се понижат, като бюджетът дори се увеличава с 43%. Почти половината от разходите на правителството ще се финансират чрез нови заеми. Платежоспособността на Германия е застрашена и заради "социализацията" на дълговете на другите европейски държави чрез съществуващите за това финансови канали. А ако финансовите пазари се притеснят за развитието на кризата или бъдещето на Европа, те ще гледат именно представянето на германския дълг.

Повечето мерки в пакета от стимули просто субсидират определени заинтересовани страни. Чрез тях се създава редистрибуция на средствата на населението, но не и устойчив икономически растеж.

Даниел Лакайе: Планът за възстановяване на Европа вероятно ще се провали

Даниел Лакайе: Планът за възстановяване на Европа вероятно ще се провали

Историята и икономическата наука показват, че не от това има нужда Стария континент

Субсидиите включват плащания за закупуването на електромобили, бонус за всяко дете от 300 евро, плащания за културните институции, федеративните щати и общините, подпомагането на грижата за децата, средства за държавната железница, за зелената енергия и други. Това е чиста форма на преразпределение на пари - държавата иззема ресурси от някои пазарни играчи и ги дава на други. Този ход отслабва Германия в дългосрочен план и стимулира губещите дейности, като по този начин увеличава разходите за печелившите германски компании и спира създаването на нови такива.

Заключение

Пакетът за стимулиране на икономиката няма да изпълни официалната си идея. Всъщност той ще окаже обратен ефект. Правителствените разходи няма да се понижат. Няма да има и намаляване на данъците или мерки, които да подтикнат хората към повече спестявания. Дерегулации не могат да се очакват. Вместо това в пакета виждаме индустриална политика; държавни иновации и централно планиране; субсидии и редистрибуция.