Лидерите на Европейския съюз създадоха извънреден регламент за справяне с високите цени на газа. Мерките включват нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ между държавите-членки на ЕС, разработването на допълнителен бенчмарк за газ вместо холандския газов пазар (Dutch TTF), потенциален "временен и динамичен" таван на цената, както и намаляване на нестабилността на пазарите на енергийни деривати.

Въпреки този план, от Кофас очакват трудностите с доставките да продължат до 2025-2026 г. когато капацитетът за LNG ще бъде наличен сред страни-износители като Катар, Австралия или Съединените щати.

Какви са рисковете според експертите?

Мерките за ограничаване на цените на газа в Европа може да предизвикат допълнителни преговори и не се очаква да бъдат приложени в краткосрочен план. Таванът на цените обаче може да направи европейския пазар неатрактивен за доставчиците и да отклони товари с LNG. Високите цени на енергията в Европа през последните дванадесет месеца, например, са допринесли за привличане на товари с втечнен природен газ, които иначе биха били насочени към Азиатски страни като Пакистан, Индия или Шри Ланка.

Въпреки че детайлите по залагане на таван на цената на газа не са публични до момента, този механизъм може да усложни усилията на ЕС да осигури доставки за зимата на 2023-2024 година.

Имаше протести в няколко страни, сред които Франция и Германия, насочени към заплатите и необходимите за живот средства. Очаква се те да продължат, предизвиквайки социалното напрежение и отрицателното въздействие върху икономиката.

Очакваните метеорологични условия през зимата на 2023-2024 г. в Северна Америка и Азия също са рискови за ситуацията. Според метеоролози те ще бъдат сурови, докато на места в южното полукълбо ще преобладава суша. Следователно Съединените Щати, които тази година се превърнаха в голям доставчик на LNG за Европа, може да приоритизират местните клиенти поради по-високото търсене.

Друг риск, който крие поставянето на таван на цените, е свързан с енергоспестяването. Ако цените на газа са ограничени, съществува вероятност и домакинствата, и компаниите да имат по-малко стимули да намалят своята консумация.

Международната енергийна агенция настоява за намаляване на газовото потребление с 13% след зимния сезон 2022-2023 г. Усилията на лидерите на ЕС да осигурят доставките на газ в Европа през предстоящите зимни сезони може да отклони финансови ресурси от допълнително ускоряване на възобновяемите енергийни източници.

Докато изгарянето на природен газ се счита за източник на енергия, който предизвиква по-малко емисии на CO2 от въглищата, той все пак е изкопаемо гориво, което замърсява. Това води до нуждата икономиките да се стремят към програма за енергиен преход.

ЕС трябва да постави на първо място подкрепата за домакинствата и предприятията, за да се справят с кризата. За тази цел, ЕС отдели около половин трилион евро от септември 2021 г. Енергийната криза може да попречи на разпределението на средствата, необходими за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в европейския енергиен микс, във време на влошаващи се икономически условия.