Предложението на ЕС за регламент за промишленост с нулеви нетни емисии определя посоката за връщане на индустриалното производство обратно на Европейския съюз. Основният фокус е да се идентифицират секторите за бъдещ икономически растеж.

"Освен това, тези сектори трябва да се превърнат в стратегически приоритети, в които европейските компании да инвестират в нови производствени бази в Европа", заяви в Страсбург за Money.bg Цветелина Пенкова - евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Снимка 580821

Източник: Цветелина Пенкова

Технологиите за възобновяеми енергийни източници и ядрената енергия попадат именно в тази сфера. А основният проблем на България е, че закъснява цялостно със своята енергийна стратегия, казва евродепутатът. Според нея без дългосрочна стратегия няма как да гарантираме стабилни цени на електроенергията, както и сигурност на бизнеса и икономиката.

Нови работни места и повече инвестиции: целите на промишленост с нулеви нетни емисии

Нови работни места и повече инвестиции: целите на промишленост с нулеви нетни емисии

Законодателството за промишленост с нулеви нетни емисии вече е в ход в Европейския парламент

Бъдещият регламент за промишленост с нулеви нетни емисии се основава на шест стълба, включващи и мерките, свързани с разгръщането на чистите технологии в рамките на Европейския съюз.

Възможна ли е наистина промишленост с нулеви нетни емисии?

Такава промишленост е възможна само ако се изпълнят определени условия, подчертава Цветелина Пенкова. Основният е създаването на благоприятни условия.

"Бъдещото законодателство ще подобри условията за инвестиране в технологии с нулеви нетни емисии чрез мерки за подобряване на достъпа до информация, намаляване на административната тежест за създаване на проекти и опростяване на процесите за издаване на разрешителни", коментира Петнкова.

Снимка 504186

Източник: iStock

Създаване на благоприятни условия

Регламентът на ЕС предлага да се приоритизират стратегическите проекти, които се считат за съществени за укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на индустрията на Евросъюза, включително обекти за безопасно улавяне и съхраняване на въглероден диоксид. Те ще могат да се възползват както от по-кратки срокове за издаване на разрешителни, така и от по-ефективни процедури за стартиране на даден проект.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Съхранение на въглеродния диоксид

Следва ускоряване на улавянето и съхранението на въглеродния диоксид. Законодателният акт определя цел на ЕС за достигане на 50 милиона тона годишен капацитет за съхранение на въглеродния диоксид до 2030 г. и въвежда изисквания производителите на нефт и газ в ЕС да допринасят за постигането на тази цел.

Улесняване на достъпа до пазари

Предложението за регламент има за цел да стимулира диверсификацията на технологиите с нулеви нетни емисии чрез въвеждане на критерии за устойчивост в обществените поръчки и търговете, както и действия в подкрепа на частното търсене.

Подобряване на уменията

Законодателният акт има за цел да гарантира наличието на квалифицирана работна сила за прехода към чиста енергия посредством мерки и подкрепа за създаването на специализирани европейски академии. Европейската комисия ще работи с държавите членки, представителите на индустрията и промишлеността, социалните партньори и други заинтересовани страни за разработване на курсове за обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците.

Подкрепа за иновациите

В законодателния акт се предлага създаването на експериментални нормативни среди за изпитване на новаторски технологии за нулеви нетни емисии по контролиран начин за ограничен период от време.

Изграждане на промишлени партньорства

За да се проправи път за приемане на технологии за нулеви нетни емисии в световен мащаб, в акта се предвижда, че ЕС може да си сътрудничи с държави със сходни възгледи и да участва в промишлени партньорства за нулеви нетни емисии, които ще спомогнат за разнообразяване на търговията и инвестициите в технологии с нулеви нетни емисии.

Като докладчик от социалистите по това ключово за ЕС законодателство евродепутатът Цветелина Пенкова казва, че е положира големи усилия, които се дефинират с успех в няколко основни направления.

"На първо място включих ядрената енергетика и нейното развитие като част от стратегическите проекти. Също така увеличихме целенасоченото финансиране в технологиите, които са в обхвата на досието. Сега финансирането включва неизползваните средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, т.нар. Национални планове, специални схеми за финансиране през Европейската инвестиционна банка и стимулиране на частни капиталови инвестиции.

Друг основен момент е, че поставих сериозен акцент върху необходимостта от подготовка на кадри и специалисти, обмяна на опит в рамките и Съюза и финансиране в тези направления."

Борнхолм: Датският остров, целящ нулеви отпадъци

Датският остров, на който скоро няма да има никакви отпадъци

Отдалеченият остров обещава да премахне изцяло боклука до 2032 година

В предложения регламент има заложена клауза, която предвижда нужните разрешителни за изграждане на нови производствени мощности в държави от ЕС да бъдат драстично съкратени.

Според предложението за изграждане на фабрики за производство на нетно нулева технологии с годишен производствен капацитет по-малък от 1 GW, срокът за издаване на всички нужни разрешителни трябва да бъде не повече от 1 година. За фабрики, които ще имат по-голям от този капацитет, предвиденият срок е 18 месеца.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, BILLA България.