Как да имаме силна и чиста европейска индустрия е един от основните въпроси, чийто отговор търси Брюксел от години насам. А един от възможните отговори може да се крие в Европейския регламент за промишленост с нулеви нетни емисии.

Именно въпросния регламент дискутираха на кръгла маса в Народното събрание по инициатива на евродепутата от Групата на Прогресивния алианс в ЕП Цветелина Пенкова и на зам.- председателя на парламента Кристиан Вигенин водещи представители на регулаторите, институциите, индустрията и академичните среди.

В кръглата маса се включиха представители на Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската търговско-промишлена палата, на асоциациите на металургичната и циментовата индустрии, както и още експерти от бизнеса и научните среди.

Снимка 623858

"Европа е водеща в иновациите и развитието на нови производства. За разлика от преди енергийните ресурси в настоящето не са неизчерпаеми. Сега трябва да се търсят дългосрочни устойчиви решения", заяви по време на дискусията евродепутатът Цветелина Пенкова.

Тя отбеляза, че законодателството за промишленост с нулеви нетни емисии вече е в ход в Европейския парламент.

"Целта е да се увеличи производството на чисти технологии в ЕС. Този законодателен акт ще привлече инвестиции и ще създаде по-добри условия и достъп до пазара за чисти технологии в ЕС. Това ще стимулира откриването на работни места и нови производства."

Снимка 585890

Източник: iStock by Getty Images

Тя допълни, че законодателството ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и е принос в усилията за енергийна независимост.

Според Пенкова целта е до 2030 година цялостният стратегически капацитет на Съюза за производство на технологии с нулеви нетни емисии, поне 40% от зелените технологии и техните компоненти, да се произвеждат в ЕС.

Преходът към нулеви емисии ще добави $10,3 трилиона към световната икономика

Преходът към нулеви емисии ще добави $10,3 трилиона към световната икономика

Това може да е факт до 2050 година, според нов доклад. И е огромна бизнес възможност

"Всички технологии трябва да се произвеждат в ЕС - фотоволтаици, термопомпи, батерии, електролизьори, вятърни инсталации и възобновяеми източници в морето, технологии за електроенергийните мрежи, устойчиви горива, както и ядрени технологии за производство на електроенергия. Необходимо е да се разширява списъкът при поява на нови технологии", подчерта Цветелина Пенкова.

Всички участници в дискусията изразиха своето притеснение, че в България няма действаща енергийна стратегия и план за развитие на сектора.