Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings (S&P) потвърди оценката си за дългосрочния суверенен кредитен рейтинг на Турция в чуждестранна валута на B +. Прогнозата е стабилна, се казва в съобщението на агенцията.

Дългосрочният рейтинг на страната в национална валута се запазва на ниво "BB-", а краткосрочните рейтинги в двете валути се потвърждават на ниво "B".

"Външните рискове за рефинансиране остават високи, но отслабването на паричната политика на Федералния резерв на Съединените щати помага да се предотврати директен натиск, като се подкрепят капиталовите потоци към развиващите се пазари", посочва агенцията.

Анализаторите на агенцията смятат, че въпреки бюджетните стимули в началото на тази година, властите все още разполагат с фискално пространство за маневриране, предвид относително ниския нетен дълг и ограниченото участие на нерезиденти на вътрешните капиталови пазари.

Стабилната перспектива отразява виждането на агенцията, че икономиката и банковата система на Турция ще се справят със съществуващите проблеми през следващата година, въпреки липсата на координирани и проактивни политически мерки.

Според S&P, тази година турската икономика ще се свие с 0,5%, докато през периода 2020 - 2022 г. ръстът на БВП на страната ще бъде 3,2% за всяка година.