Брутният твътрешен продукт на Сърбия е нараснал с 4,4% през 2018 година, заяви шефът на Статистическото управление на страната в интервю за вестник "Политика". Растежът на сръбската икономика продължава непрекъснато от 2014 година насам, подчертава Миладин Ковачевич.

Потребителските разходи и инвестициите в Сърбия са се увеличили през миналата година с 9,1%. Промишленото производство в страната е нараснало с 2 на сто, като в преработващите отрасли ръстът е 2,6%, а в строителството - 10,9 на сто.

Производството на селскостопанска продукция през 2018-а бележи ръст от 16,3%, след съкращаване през предходната година заради голямата суша.

Експортът на страната е нараснал с 9%, а вносът - с 13,3%.

Годишната инфлация в страната е 2,1%, а нивото на безработица - 11,3%.

Сръбският динар е втората най-силна валута в света през 2018 година

Балканска страната има втората най-силна валута в света през 2018 година

Икономиката расте стабилно, а чуждите инвестиции достигат €3 милиарда

"Тези данни показват, че можем да очакваме ръст на икономиката в дългосрочна перспектива", отбелязва Ковачевич. Той добавя, че държавният дълг на Сърбия в началото на тази година се равнява на 50,2% от брутния вътрешен продукт на страната, а през 2013 г. този показател е достигал 80% от БВП.

През октомври Международния валутен фонд посочи, че БВП на Сръбия ще се увеличи през 2018 г. с 4 на сто, през 2019 г. - с 3,5%, а през 2020 г. - с 4%.

Световната банка инвестира €300 милиона в 4 проекта в Сърбия

Световната банка инвестира €300 милиона в 4 проекта в Сърбия

Бюджетът на страната за 2019 г. е предпоставка за допълнителен растеж