14,613 милиона граждани в ЕС, от които 12,334 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2021 г. В сравнение със същия период на миналата година безработицата намалява с 1,521 милиона в ЕС и с 1,336 милиона в еврозоната. Това гласят данни на статистическата служба на Европейския съюз Евростат.

Според данните на Евростат за юли 2021 година безработицата у нас е 5,9%. През юли у нас е имало 193 000 безработни, спрямо 170 000 година по-рано.

За сравнение, безработицата в еврозоната за посочения период е 7,6%.

Данни на Агенцията по заетостта, публикувани преди две седмици показаха, че равнището на безработицата в страната се понижава през юли. Според данните спадът на годишна база е с 2,9%, или от 7,9 на сто през юли 2020 г. до 5 на сто през юли 2021 г.

В сравнение с края на юли 2019 г. - година, като е била рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава с 0,3%.

Младежка безработица

По данните на статистиката през юли 2021 г. 2 854 милиона младежи (под 25 годишна възраст) са били безработни в ЕС, 2,339 милиона от които са в еврозоната. През юли 2021 г. младежката безработица е била 16,2% в ЕС и 16,5% в еврозоната.

След настъпването на пандемията исканията за обезщетения за безработица се увеличиха значително в ЕС. На този фон, голяма част от регистрираните в агенциите за безработни, вече не търсят активно работа, пише Евростат.