Брутният дълг на турското правителство регистрира маргинално понижение през април спрямо март от 1,950 трлн. лири до 1,949 трлн. лири (около 235 млрд. долара). Въпреки това той се покачва с 24% спрямо април 2020 г., сочат официалните данни на местното министерство на финансите.

Така той остава на втората си най-висока стойност в историята изобщо, като измерителят включва задълженията на местното правителство, публичният сектор и централната банка.

Разбивката на ведомството показва още, че размерът на външния дълг се доближава към този на вътрешния. Към април първият е бил 1,23 трлн. лири, а вторият - 829,5 трлн. лири.

Почти половината от задълженията на правителството са в местната валута - 43,1%. Останалите почти 57% са в международна валута.

Плащанията по външния дълг на централното правителство възлизат на 6,1 млрд. долара през първите четири месеца на годината, докато вътрешните плащания възлизат на 21,4 млрд. долара.