От есента на Българската фондова борса (БФБ) за първи път ще започне търговията на държавни ценни книжа (ДЦК). Комисията за финансов надзор (КФН) одобри Правилата за регистрация и търговия на ДЦК на борсата, става ясно от официално съобщение.

С тази крачка БФБ, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) ще бъдат по-близо до осъществяването на целта си за създаване на регулиран вторичен пазар на държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите.

"Убедени сме, че с добавянето на ДЦК ще обогатим палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на Борсата и ще я направим още по-атрактивна за инвеститорите. Този приоритет си поставихме в Стратегията за развитие на капиталовия пазар и ние работим активно това да стане факт съвсем скоро", коментира изпълнителният директор на борсата Васил Големански.

Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между БФБ и БНБ и търговията с ценни книжа да започне да се извършва и на регулиран пазар.