Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която приключи редовната проверка на икономическото, фискално и финансово състояние на България, излезе със заключения, които по своята същност са звучен шамар върху бюджетната политика на сегашното правителство. Нещо повече препоръката на мисията на МВФ за увеличаване на данъците потвърждава предупрежденията, които немалко български икономисти направиха още през 2022-а по отношение на политиките за по-високи социални харчове налагани от сегашният финансов министър и подкрепяни от поддържащото правителството парламентарно мнозинство. И тези предупреждения бяха следните: предлаганите по-високи разходи, ще доведат до увеличаване на данъците. Сега, след заключенията на мисията на фонда, всички тези експерти с пълно основание могат да се обърнат към финансовия министър и депутатите крепящи правителството с думите: Ние нали ви казахме?!

Каква е конкретната информация, на която се базират направените до тук заключения? В официалното съобщение на мисията на МВФ  по отношение на бюджета пише следното:

"Бюджетът за 2024 г. е експанзионистичен и, ако бъде изпълнен в този си вид, би увеличил инфлационния натиск. Фискалната политика изигра важна роля в подкрепа на възстановяването от пандемията, но допринесе за рязкото покачване на инфлацията. Въпреки че фискалната позиция най-вероятно е допринесла за намаляване на натиска от страна на търсенето през 2023 г., бюджетът за 2024 г. е експанзионистичен и, ако не претърпи корекция, ще увеличи инфлационния натиск".

Как горното твърдение, направено от екип висококвалифицирани и обективни експерти кореспондира с нееднократните изявления на финансовия министър Асен Василев, че бюджетът и в сегашния си вид и за предни години не води до увеличаване на инфлацията? Ясно е че никак.

Ръководителят на мисията на МВФ: Данъчната и пенсионната системи не събират достатъчно приходи

Ръководителят на мисията на МВФ: Данъчната и пенсионната системи не събират достатъчно приходи

България е правно и технически готова за влизане в еврозоната през 2025 г., заяви Жан-Франсоа Дофен

И как след подобно заключение на мисията можем да си обясним действията на подкрепящите правителството политически сили, които твърдят, че една от основните им цели е влизането на България в Еврозоната. За целта е ясно, че трябва да се преборим с инфлацията. Но вместо това сме гласували бюджет, който според независимите експерти на МВФ увеличава инфлационния натиск. При това МВФ подчертава, че "по-нататъшното отлагане на приемането на еврото може да повлияе негативно на икономическите нагласи и инвестициите" С други думи правителството и поддържащото го парламентарно мнозинство трябва да предприемат мерки за фискална консолидация, която да води до свиване на бюджетния дефицит с поне 1% пункт от БВП.

"Фискалната политика трябва да подкрепи очакваното плавно възстановяване на растежа и да позволи на процеса на намаляване на инфлацията да продължи. Намаляването на планирания дефицит за 2024 г. с около 1 процент от БВП би постигнало като цяло неутрална фискална позиция и би балансирало тези две цели, като се вземат предвид значителните рискове за понижаване на активността и за повишаване на инфлацията в среда, характеризираща се със слаба трансмисия на ефекта от затягането на паричната политика на ЕЦБ", е заключението на мисията на МВФ.

От официалното съобщение на мисията на МВФ по повод на приключената проверка става ясно, че сегашният бюджет не отговаря на предизвикателствата за намаляване на инфлационния натиск, в комбинация със запазване на политиките на увеличаване на доходите и поддържане на икономически растеж. С две думи за нищо не става. И за да не сме голословни ще подкрепим това наше твърдение със съответния цитат.

"В бюджета за 2024 г. обаче липсват приходни реформи, които биха спомогнали за финансиране на увеличението на разходите. Повечето увеличения на приходите са ad hoc и няма да спомогнат за устойчиво посрещане на нуждите от разходи. Увеличаването на максималния осигурителен доход е желана първа стъпка, но е недостатъчна предвид нарастващите фискални трансфери, необходими за посрещане на дефицитите в пенсионната система. Прогнозираното увеличение на приходите от подобряване на събираемостта на данъците е несигурно, а изплащането на дивиденти в размер на 100 процента от печалбите на държавните предприятия рискува да подкопае тяхното финансово състояние и способността им да инвестират", пишат експертите на фонда. Смеем да твърдим, че всички тези предупреждения бяха отправени към финансовия министър от редица икономисти и политици още когато публикува средносрочната прогноза на базата на която бе изработен настоящия бюджет. А реалистичността на опасенията, че провежданата от правителството фискална политика ще доведе до увеличаване на данъчната тежест се потвърждава от препоръките на мисията на МВФ, в чието заключение е написано:

МВФ повиши прогнозите си за световната икономика

МВФ повиши прогнозите си за световната икономика

Отчитайки спад на инфлацията, очаква се "меко забавяне" на глобалната икономика

"Пълното възстановяване на данъчните ставки на ДДС отпреди пандемията, по-доброто таргетиране на субсидиите, премахването на тавана на социално-осигурителните вноски и увеличаването на данъчното облагане на доходите на физическите лица, като същевременно се направи по-прогресивно, ще помогне за постигане на по-неутрална позиция и ще осигури устойчиво по-високи приходи. Тези мерки трябва да бъдат въведени в рамките на добре планирани реформи. Не е препоръчително да се търси неутрална фискална позиция чрез съкращаване на инвестициите (което през последните години често се използва като първа корективна мярка), тъй като това допълнително би ограничило дългосрочния растеж".

По-нататък в становището си експертите на фонда вкарват и конкретика по отношение на нужните, според тях данъчни реформи.

"Реформиране на данъчната система, за да стане по-справедлива и да отговори на нарастващите нужди от разходи . Преминаването от ниски плоски ставки на корпоративния и данъка върху доходите на физическите лица от 10 процента към по-високи и, за данъка върху доходите на физическите лица, към прогресивно данъчно облагане, би спомогнало за намаляване на неравенствата и повишаване на приходите. Постепенното увеличаване на обхвата на данъчното облагане на въглеродните емисии би спомогнало за постигането на целите за емисиите и би генерирало приходи за зелени инвестиции и подкрепа за уязвимите домакинства, засегнати от прехода", се казва в съобщението на МВФ.

С други думи, ако искаме да харчим, ще трябва да се бръкнем по-дълбоко в джоба. Ако не сме готови да плащаме по-високи данъци, за да финансираме по-високите бюджетни разходи, ще трябва да свием самите разходи като започнем от най-големите. Когато се прави този избор, обаче, който е политически, е добре да се отговори на въпроса: с вдигането на данъците къде отива първо конкурентоспособността на българската икономика и втор - каква е гаранцията, че при ожесточаване на данъчната политика с въвеждане на прогресивен подоходен данък и по-високи ставки събираемостта няма да падне. Добре е в този смисъл да се направи консултация с данъчни експерти познаващи предишната практика с по-високи ставки и с прогресивно облагане. Опасяваме се, че резултатите от такива консултации няма да са обнадеждаващи.

МВФ определи Русия като основния световен печеливш от въглеродните такси

МВФ определи Русия като основния световен печеливш от въглеродните такси

Приходите в руския бюджет от въглеродни такси могат да достигнат над 4% от БВП през 2030-а