Международният валутен фонд актуализира прогнозата си за развитието на световната икономика, подобрявайки очакванията: забавянето на темповете на растеж през 2024 г. ще бъде умерено, въпреки активната борба на целия свят с инфлацията. Това е представено в януарските прогнози за световната икономика (WEO Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing).

Фондът свързва увеличението на оценките, а то засегна няколко големи икономики едновременно, с по-високи резултати през миналата година, като всъщност признава, че предишният песимизъм на МВФ не се оправда.

Глобалният икономически растеж ще бъде 3,1% през тази година и 3,2% през следващата, според актуализираната макропрогноза на МВФ. Прогнозата за тази година беше леко подобрена - тя е с 0,2 процентни пункта по-висока от октомврийските оценки на фонда (прогнозите за САЩ, Китай и големите развиващи се страни, включително Руската федерация, бяха повишени).

Отчитайки очаквания спад на глобалната инфлация, говорим за "меко забавяне" на световната икономика, отбелязват от фонда - нека припомним, че този сценарий преди година се смяташе за най-положителния от възможните, но не много вероятен на фона на продължаващото повишаване на лихвите от Федералния резерв на САЩ и ЕЦБ.

По-бавният растеж, отколкото преди пандемията, е резултат от комбинация от по-строги парични и фискални политики и слаб растеж на производителността. Световната търговия няма да расте както преди (нейният темп на растеж ще бъде 3,3-3,6% срещу 4,9%) - тя е засегната от фрагментацията на веригите за доставки, както и от санкции и други търговски ограничения (броят им се е увеличил през годината повече от 6 хиляди).

Забавянето на растежа ще предизвика спад в цените на суровините, очаква МВФ - средната цена на петролната кошница трябва да намалее тази година с 2,3% (до $79,1 за барел), през 2025 г. - с 4,8%, до $75,3 за барел. Лихвите ще започнат да намаляват едва през втората половина на годината, а целевите нива на повечето регулатори могат да бъдат постигнати едва през 2025 г.

Преразглеждането на прогнозата за 2024 г. засегна редица големи страни Вв Съединените щати се очаква темповете на растеж да се забавят от 2,5% през 2023 г. до 2,1% през 2024 г. и 1,7% през 2025 г., но оценката за 2024 г. се увеличава с 0,6 .

При еврозоната ефектът е обратен - по-слаб растеж в края на 2023 г. (само с 0,5%, при спад на БВП на най-голямата икономика в блока - Германия, с 0,3%).

За Китай оценката за тази година беше повишена с 0,4 процентни пункта, но се очаква растежът да се забави от 5,2% през 2023 г. до съответно 4,6% и 4,1% през 2024 и 2025 г.

Най-значителната ревизия беше направена за Руската федерация - прогнозата за 2024 г. беше повишена с 1,5 процентни пункта, до 2,6%, тази оценка е по-висока от повечето прогнози както на руски, така и на международни анализатори, които очакват забележимо забавяне на растежа през тази година.