Премахването на плоския данък, както и на максималния осигурителен доход ще направят икономиката по-справедлива и ще дадат възможност за по-големи инвестиции в развитието ѝ. Това заяви пред журналисти ръководителят на мисията на МВФ Жан-Франсоа Дофен, след като представи заключенията от посещението на екипа си у нас.

Според Дофен Бюджет 2024 може да увеличи инфлационния натиск и затова фискалната позиция трябва да бъде неутрална, а дефицитът да е с 1% от БВП по-нисък от заложения. Той беше категоричен, че това не трябва да се случва за сметка на инвестициите и социалните разходи, но, по думите му и данъчната, и пенсионната система в сегашния си вид не носят достатъчно приходи.

МВФ повиши прогнозите си за световната икономика

МВФ повиши прогнозите си за световната икономика

Отчитайки спад на инфлацията, очаква се "меко забавяне" на глобалната икономика

"Смятаме, че в бюджета има пропусната възможност за връщане на всички ДДС ставки на техните нива от преди коронавируса, включително и тези на ресторантите. Виждането ни е, че ниският плосък корпоративен данък, както и плоският данък върху доходите за свършили своята работа при въвеждането си отдавна и сега ограничават както развитието на българската икономика, така и благосъстоянието на населението. Какво имам предвид - имам предвид, че тази данъчна система не събира достатъчно приходи, за да бъдат възможни инвестиции. Освен това имам предвид факта, че неравенството в България е едно от най-високите в ЕС", подчерта Дофен.

Отмяната на плоския данък може да доведе до обратен ефект

Отмяната на плоския данък може да доведе до обратен ефект

Един пример от съседна на България страна

Затова и той е на мнение, че трябва да се въведе прогресивна система в съчетания с реформи в приходната агенция с цел да се гарантира, че новите (и за някои - по-високи) данъци ще бъдат събрани.

По същия начин той вижда и ситуацията в пенсионната система. По думите му както данъците, така и осигуровките като дял от дохода са по-високи за бедните, отколкото за богатите. Последното е в дъното на "парадоксална ситуация с ниски пенсии и много бедни възрастни хора, а в същото време (системата) генерира огромен дефицит", който всяка година се финансира от бюджета.

Затова и сред заключенията на МВФ е премахването на максималния осигурителен доход - но в комплект с премахване на тавана на пенсиите като инструмент, който да мотивира повече хора да се осигуряват на база висок доход.

Новата идея за увеличение на данъците и осигуровките върху гражданските договори

Новата идея за увеличение на данъците и осигуровките върху гражданските договори

Как се приемат задаващите се промени от синдикатите и бизнеса?

Дофен категорично отрече да има връзка между приемането на препоръките на МВФ и възможностите България да получава външно финансиране - макар подобна теза да чухме преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Нашите препоръки ще спомогнат за преразпределяне на приходите по начин, който прави икономиката по-справедлива. По-справедливата икономика е по-продуктивна икономика - и има много изследвания, които доказват това. Не е само въпрос на социална справедливост, икономически въпрос е", заяви представителят на фонда.

Според прогнозите на МВФ растежът на икономиката ще скочи до 2,7% средно за годината, а инфлацията ще продължи да пада до нива от 3,5%.

Колко готова е България за Еврозоната? "Нашето разбиране е, че от правна и от техническа гледна точка България е готова и повечето от количествените фискални критерии са покрити. (...) Ако фискалните политики се запазят и не се генерира инфлационен натиск, 2025 г. е реалистична дата", отговори Дофен.