Централната банка на Турция повиши днес основните лихвените проценти. Решението е аргументирано с инфлацията в страната, както и с нестабилния валутен курс и общата несигурност в региона и света.

Вдигане на ключовите лихвени ставки се прави за първи път от три години насам. Последното повишаване на основните лихви в Турция бе през януари 2014 година, отбелязва Reuters.

Това става на фона на значителния спад на курса на турската лира спрямо долара, от началото на годината тя загуби 14 процента от стойността си.

С решението на регулатора ставката на репо лихвата за рефинансиране на банките се покачва от 7,5% до 8%, а тази за краткосрочното овърнайт кредитиране се повишава от 8,25% до 8,5%.