Един стар проблем може да събуди такъв страх в Брюксел, както нищо друго. И това е италианският дълг. Общо 1,5 трилиона евро или 1,7 трилиона долара от него са отразени в балансите на банките в Рим и Милано.

При риск обаче сътресенията могат да се разпространят и във Франкфурт, Париж, Мадрид, както и в останалите части на Европа. Кредитори в редица европейски държави държат над 425 милиарда евро или 490 милиарда долара държавен и частен италиански дълг, показва анализ на Bloomberg на база данни на Европейския банков орган.

Снимка 404370

Източник: Bloomberg

Въпреки че италианската икономика влезе в рецесия през четвъртото тримесечие на миналата година, пазарите все още изглеждат спокойни. Бюджетната криза през есента на миналата година обаче показа, че настроенията може бързо да се променят.

"Френските банки са най-застрашени, ако разпродажбата на ценни книжа в Италия започне да тежи върху икономиката и се разпространи във финансовата система в Европа. Двете най-големи банки в страната, BNP Paribas и Credit Agricole, имат собствени търговски обекти в Италия", посочват от Bloomberg.

Снимка 404371

Източник: Bloomberg

Според изчисленията първата банка държи общо 143,2 милиарда евро публичен и частен италиански дълг, а втората - такива на обща сума от 97,2 милиарда евро.

Нещо повече - Италия трябва да емитира над 400 милиарда евро облигации, за да може да покрива годишните плащанията по дълга си. От своя страна тези ценни книжа се реализират на вътрешния пазар и така банките в страната трупат все повече и повече дългове.

Снимка 404372

Източник: Bloomberg

Експозициите в държавни облигации на UniCredit към юни 2018 година възлизат на 66,3 милиарда евро, а тези на Intesa Sanpaolo са в размер на 47,3 милиарда евро. Тези експозиции на Banca Monte dei Paschi di Siena, която Рим трябваше да спаси от фалит преди две години, възлизат на 25 милиарда долара.

"Една правителствена криза може да повлече банковата система, а една банкова криза би засегнала правителството. Досега за седем кредитори бяха предприети спасителни мерки през последните три години и те може да не бъдат последните", предупреждават от Bloomberg.