Електрохолд ще изгради нова соларна централа с мощност 100 MW в землището на град Мъглиж, съобщиха от компанията. 

ФЕЦ Мъглиж ще бъде разположена на площ от 1270 дка, за сравнение приблизително такава е площта на Панчаревското езеро. Имотите, върху които ще се реализира проектът, са били необработваеми земи от 8-ма до 10-та категория преди промяна в предназначението им. Очаква се строителството да започне в края на годината и да приключи в средата на следващата. Инвестицията се предвижда да достигне близо 100 млн. евро.

Инвеститор в проекта е Белозем солар парк 2, в която равноправни партньори са Ес Солар и Сизиджи, чиито собственици са съответно мажоритарните акционери в най-големия публичен холдинг в България - Еврохолд, собственик на Електрохолд, и компанията 360 Енерджи, която развива и управлява успешно ВЕИ проекти в България и Югоизточна Европа от 12 години. Същите инвеститори вече изградиха една от най-големите фотоволтаични централи в България - ФЕЦ Верила (123 MW), в землището на с. Крайници, Дупница.

CWP се отказа да инвестира 1.2 милиарда лева във вятърен парк край Варна

Малка варненска община успя да прогони инвестиция от 1.2 милиарда лева

Компанията планираше да изгради вятърен парк от общо 74 ветрогенератора

Към момента проектът е получил всички разрешителни за изграждане, включително и по екологичното законодателство. Първоначалните планове на инвеститора се променят заради установена колония на европейски лалугер на част от терените, предназначени за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала. Наличието на лалугери прави мястото важно хранително местообитание на защитените в Закона за биологично разнообразие скален орел, царски орел, белоопашат мишелов и ловен сокол. Поради тази причина, в момента инвеститорът временно е преустановил всякакви подготвителни дейности по реализацията на проекта и съвместно с водещи учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН вече е разработил специална програма за опазване на местообитанието на лалугерите, която е представена на РИОСВ - Стара Загора и е получила одобрение, включително от природозащитни организации в региона. Програмата предвижда редица мерки, в това число изключване на части от терена и намаляване площта за реализация на инвестиционното предложение.

Карел Крал, "Електрохолд": Ще инвестираме в страната по 100 милиона лева годишно

Карел Крал, "Електрохолд": Ще инвестираме в страната по 100 милиона лева годишно

Изпълнителният директор на "Електрохолд" гостува в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air

"При реализацията на такива проекти ангажиментите към опазването на околната среда са от огромно значение. Екипът ни осъзнава своята отговорност и важна роля в реализацията на екопрограмата. Затова сме в постоянна комуникация с местните общински и държавни структури, както и с природозащитните организации, компетентни по прилагането на мерките от план-програмата, с цел максимална прозрачност при изпълнението им," коментираха от компанията-инвеститор Белозем солар парк 2.