Стефан Иванов е новият прокурист на Райфайзенбанк (България). Той ще продължи да изпълнява и основната си длъжност - директор на дирекция "Финанси". Така банката вече има двама прокуристи, заедно с Михаил Танев, който ръководи дирекция "Правна".

"Разнообразният професионален опит на Стефан Иванов, широката му експертиза и значителният му принос за успешното развитие на банката в редица области са ценен актив за нашата организация. Уверен съм, че в новата му роля той ще продължи да допринася за успеха на Райфайзенбанк", заяви Оливер Рьогл, председател на УС на банката.

Кариерата на Стефан Иванов в Райфайзенбанк започва през 2006 г. като Риск Мениджър - ликвидност и инвестиции в отдел "Управление на риска" и постепенно преминава през позициите старши специалист и завеждащ сектор. През 2012 г. става Началник отдел "Управление на пазарен, ликвиден риск и риск от финансови институции", а между 2013 г. и 2018 г. ръководи дирекция "Риск контролинг". От 2018 г. досега оглавява дирекция "Финанси". Стефан Иванов е магистър по икономика от Икономическия университет във Варна. Притежава Executive MBA - Магистърска програма по Бизнес администрация от ESCP Europe, Париж.