Потребителите, които ползват безконтактни карти Mastercard и Maestro, вече ще могат да плащат с тях без въвеждането на ПИН код за стоки и услуги до 50 лева при ограничението до 25 лева досега. Промяната за клиентите ще влезе в сила на 12 април, след като тя беше обявена през есента на миналата година.

Според данни на Mastercard пазарът на безконтактните разплащания расте с бързи темпове у нас, като за последната година ръстът при него е в размер на 151% или значително над средното ниво за Европа.

Според изчисленията към август миналата година 48% от всички плащания в търговските обекти у нас са били с бенконтактни карти.

"Бързото темпо на увеличение показва, че е въпрос на няколко години новото поколение карти да покрие напълно пазара. Средната стойност на една трансакция в страната възлиза на 58 лева, което прави новия лимит от 50 лева по-добре адаптиран към актуалните финансови потребности на потребителите и допълнително показва зрелостта на българския пазар за тази стъпка", посочват от компанията.

Тенденцията към повишаване на лимита за плащане без въвеждане на ПИН код се вижва в глобален мащаб, а с тази промяна страната ни ще бъде в една група с Франция, Австрия, Германия и Италия с най-висок праг на стойността на този вид плащания.

"Това е стандартна стъпка в развитието на пазара към въвеждане на иновативни методи на плащане. През годините, безконтактните плащания се превърнаха в съществена част от ежедневието на потребителите, а също и на търговците и банките", коментира мениджърът за България на Mastercard Ваня Манова.