Гърция се кани да направи голяма крачка към по-зелено бъдеще. Южната ни съседка планира да използва европейското финансиране за справяне с негативните последствия от пандемията за стимулиране на преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми източници на енергия.

Местни и чуждестранни компании се очаква да се включат в публични и частни проекти в Гърция на обща стойност от близо 18 милиарда евро, които ще бъдат използвани за всичко в тази посока - от инсталирането на соларни панели до строителството на съоръжения за съхранение на електроенергия.

"Особено окуражаващо е, че над 30% от европейските фондове за Гърция ще бъдат директно насочени към различни зелени възможности", посочва Василис Антониадес, който е ръководител на финансовите услуги за ЦИЕ и Близкия Изток в Boston Consulting пред Bloomberg.

Много от проектите ще бъдат насочени към регионите, които са силно зависими от въглища.

Въпреки че все още се възстановява от финансовата и дългова криза, продължила десетилетие, страната планира да насочи 6,2 милиарда евро към зелени проекти. Останалите 11,6 милиарда евро се очаква да дойдат от частния сектор.

По оценката на Bank of Greece вложенията в този сегмент ще допринесат за допълнително 7% към брутния вътрешен продукт до 2026 година и ще създадат 180 000 работни места.