Към Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се присъедини още една държава. Иран стана пълноправен член на ШОС, според заключителната декларация след срещата "на върха" днес, съобщи Прайм."Страните членки подчертаха историческото значение на приемането на Ислямска република Иран в ШОС като пълноправен член", се казва в документа.

Иран подписа предварителен документ за ангажименти за статута на членка на ШОС още на миналогодишната среща на върха в Самарканд. Днес такъв документ подписа Беларус.

Освен това, страните от ШОС подчертаха по време на срещата необходимостта от по-справедливо международно сътрудничество, потвърдиха ангажимента си "за изграждане на по-демократичен, справедлив и многополюсен световен ред и се противопоставиха на търговските ограничения, които заплашват световната икономика".

Страните-членки на ШОС също така считат за необходимо скоро да се извърши реформа на Световната търговска организация (СТО) с акцент върху въпросите на развитието и адаптирането към съвременните икономически реалности.

Страните също така призоваха за прилагане от заинтересованите членове на организацията на "пътната карта" за увеличаване на дела на националните валути при взаимните разплащания, разширяване и задълбочаване на взаимодействието за устойчиво социално-икономическо развитие, както и подобряване на благосъстоянието и жизнения стандарт на населението на територията на организацията.

23-тата среща "на върха" на Съвета на държавните ръководители на държавите от ШОС се проведе днес във виртуален формат в Ню Делхи (Индия).

За участие в срещата са поканени лидерите на всички страни-членки на ШОС, а именно: Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Освен това, като страни наблюдатели са поканени Беларус и Монголия, а Туркменистан беше поканен като гост на председателя.