Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова е определена за член на състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За член на състава е определена и и.д. директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в министерството Калина Петкова. 

Двете ще заемат местата в Надзорния съвет на Ивайло Калфин и Гълъб Донев. Решението е свързано с персоналните и структурните промени в правителството и в МТСП. 

С друго решение правителството смени представителя на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По негова молба е от състава е освободен заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. 

За представител на държавата е определен главният секретар на Изпълнителната агенция „Медицински одит” Димитър Евлогиев. Той е юрист по образование и има квалификация по здравен мениджмънт. Професионалният му опит е свързан с работа в РЗОК – Пазарджик като главен юрисконсулт. Бил е главен юрисконсулт в НЗОК, има юридически опит и в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.