Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев откри днес пилотно обучение по Административно-процесуалния кодекс в сградата на областна администрация Сливен. В обучението участват 42-ма служители от областната управа, общини и териториални звена на централната администрация в областта.

Такова обучение се провежда за първи път в страната и се организира от Института по публична администрация и европейска интеграция. В обучението се разясняват новите моменти в АПК след влизането му в сила през месец юли 2006 г., като целта е служителите от администрацията да се запознаят по-задълбочено с новите разпоредбите на кодекса.Обучението се провежда интензивно под формата на лекции в рамките на един ден, като накрая всеки участник попълва анкетна карта, с която да могат да бъдат проверени придобитите знания и ефекта от курса.

Министър Василев посочи, че въз основа на резултатите от това пилотно обучение ще се прецени как то да бъде мултиплицирано и в останалите области в страната. Министър Василев подчерта още, че обучението е много добра инвестиция в човешкия ресурс и поздрави участниците за големия интерес. Той посочи, че това е един от приоритетите на МДААР и очерта някои конкретни резултати на територията на област Сливен. В курсовете по информационни технологии за 2006 г. в областта са се включили общо 796 служители от различни структури на държавната администрация, а курсовете по английски език са били посетени от 280 души. По време на посещението си министър Василев връчи сертификати за преминато обучение по информационни технологии на служителите от администрацията в област Сливен.

При посещението си министър Николай Василев подчерта, че доброто и бързо обслужване на гражданите и бизнеса трябва да стане стандарт в работата на администрацията. Той допълни, че освен обученията, за по-доброто обслужване е необходима и по-добра техническа база. Министърът припомни, че през миналата година на администрациите в област Сливен МДААР предостави общо 28 компютри и сървъри.

По-късно днес министър Василев ще посети град Ямбол, където ще връчи сертификати за завършено обучение по информационни технологии на служители от администрацията в област Ямбол. На територията на областта общо 413 служители от различни административни структури са завършили ИТ курсове. Обучения по английски са преминали 285 служители.