Завод "8 март" ще бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване от Агенцията за държавни вземания. От ведомството на Станислав Михайлов определиха депозит за участие в търга 10 на сто от обявената начална продажна цена на съоръженията, които възлизат на общата стойност 67 120 лв. Шивашкото предприятие "8 март" АД, приватизирано през 1996 г., има натрупани задължения към данъчната администрация, Националния осигурителен институт и съда.