2017 г. ще остане като историческа в пощенския бизнес в България. За първи път от либерализацията му, частен оператор - "Еконт Ескпрес" - изпреварва "Български пощи" по пазарен дял в категорията универсални пощенски услуги - а именно писма и малки пощенски колети до 20 кг, показва докладът на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Данните сочат, че "Еконт" има пазарен дял от 48%, а "Български пощи" - 47%. През 2016 г. съотношението бе 53% за историческия оператор и 42% за частната компания.

За този сегмент на пазара се борят 9 частни компании и историческият оператор "Български пощи". За 2017 г. приходите от него възлизат на около 89 милиона лева и бележат ръст спрямо 2016 г. в размер на около 16%. Броят на реализираните пратки и услуги за страната и чужбина е около 42 млн. лв., 12% ръст спрямо предходната година. Растежът се дължи основно на повишението на колетните пратки, които записват повишение от 36% спрямо 2016 г.

Около половината от всички приходи от колетни пратки за страната до 20 кг са формирани от колетни пратки, генерирани от електронна търговия. Самата "Еконт Експрес" записва 32% повишение броя колетни пратки и 35% на приходите от нея.

Броят и приходите на колетните пратки до 20 кг за страната, реализирани от "Спиди" АД, нарастват съответно със 79% и с 93% в сравнение с 2016 г. Незначителни остават дяловете в пазарния сегмент на колетните пратки за страната до 20 кг, реализирани общо от "МИБМ Експрес", "Тип-Топ Куриер" и "Стар Пост" и през 2017 г.

Сделката за "Рапидо" влезе в КЗК

Сделката за "Рапидо" влезе в КЗК

Антимонополният орган трябва да я одобри

Освен универсалните пощенски услуги, КРС отчита и пазара на неуниверсалните пощенски услуги, а именно куриерски услуги над 31,5%, хибридна поща, пряка пощенска реклама и други.

Включвайки и него, общият брой участници на него е 169 (6% ръст спрямо година по-рано), а приходите достигат 425 млн. лв., ръст от 8 процента.

При неуниверсалните пощенски услуги през 2017 г. приходите от куриерски услуги са в размер на 307 млн. лв., като в едногодишен период нарастват с 9%. Приходите от куриерски услуги са формирани главно от пратки за страната, като основен двигател за развитието на тези услуги продължава да бъде пазаруването онлайн. По данни на 70% от пощенските оператори, извършващи НПУ, през 2017 г. приходите от доставка на пратки, генерирани от електронната търговия, формират 39% от общия размер на приходите от куриерски услуги. В абсолютна стойност размерът на тези приходи е нараснал с 46% спрямо 2016 г.

Общият брой приети, пренесени и доставени куриерски пратки е в размер на 61 млн. бр., което е ръст от 28% спрямо 2016 г.

На него делът на "Български пощи" остава незначителен - близо 4% и без съществена промяна спрямо предходната година. Същевременно, петте оператора с най-големи пазарни дялове формират над 74% от този пазарен сегмент, отчитайки ръст от 3%.Общият пазарен дял на "Български пощи" на всички пазари, на които оперира", намалява до 13%.

БДЖ: Все по-малко пътници и все повече пари от бюджета

БДЖ: Все по-малко пътници и все повече пари от бюджета

Един експертен анализ

КРС препоръчва намаляване на пощенските станции на "Български пощи"

Към края на 2017 г. броят на пощенските станции на "Български пощи" са 2 980, от които 240 в села под 150 жители, други 1 328 в населени места с над 150 и 800 жители.

"Пощенската мрежа на БП не е преструктурирана от началото на либерализирането на пощенския пазар, което води до високи разходи за поддържането й. С оглед чувствителността на въпроса за закриване на пощенски станции и социалният и политическия му отзвук следва да бъде разработена и приета цялостна концепция за оптимизиране на пощенската мрежа на задължения оператор, тъй като предоставянето на УПУ не предполага задължително наличието на стационарна пощенска станция", казват от КРС.

И препоръчват алтернативи: Задълженият оператор може да използва алтернативните форми на обслужване като мобилна пощенска станция, пощенски агентства, изнесени гишета, каквато е практиката на неговите конкуренти.

За първи път абонатите на телевизия в България намаляват

За първи път абонатите на телевизия в България намаляват

Все повече абонати на услуги за достъп до интернет