Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрацията на двете най-големи компании за автобусни превози в България - "Юнион Ивкони" и "Груп Плюс". Двете дружества минават под шапката на новосформирана фирма - "Транспект" АД. Капиталът му е в размер на 50 хил. лв. и е разпределен между двама акционери - Петър Господинов и Георги Атанасов - и двамата свързани с първата компания.

Икономии

Новата "Транспект" ще може да постигне значително икономии от намаляване на разходите за наеми на търговски площи, които в момента се заплащат от всяко едно от придобиваните дружества поотделно, икономия от възнаграждения и осигуровки на служители в администрацията и заетите в търговските офиси, които ще бъдат закрити.

Минимум 7 обслужвания, които към момента се изпълняват паралелно от двата превозвача, а пътнико-потокът не е достатъчен и за един пълен курс, ще бъдат спрени.Икономията в пробег в този случай би била 2 100 000 км., а финансовото изражение на тази икономия (за гориво, резервни части и техническа поддръжка, заплати, командировъчни и осигуровки на шофьори, автогарови услуги и хотели) е 1 665 000 лв., като анулирането на този пробег няма доведе до свиване на приходите, става ясно от решението.

Икономията от наеми на търговски офиси е в размер на около 100 000 лв. (годишният разход на "Груп Плюс" и "Етап-Адресс" за наеми на търговски помещения), а тази от възнаграждения и осигуровки на служителите в администрацията и работещите в търговските офиси, които ще бъдат закрити, е в размер на 690 000 лева годишно.

Транспортните "Юнион Ивкони" и "Груп плюс" искат да се слеят

Транспортните "Юнион Ивкони" и "Груп плюс" искат да се слеят

Под шапката на ново дружество

Сделката

Операцията по сливане на двете компании в едно ново дружество включва няколко сделки, след които част от акционерите ще излязат. Финансови параметри не се съобщават.

Към момента съсобственици на "Юнион Ивкони" са доскорошният депутат от ГЕРБ Ивайло Константинов със 777 500 лв., Светлозар Любенов със същия дял и "Синтетика" АД със 1,62 млн. лв. Първо, Любенов ще прехвърли дяловете си на Константинов, след което вторият ще има 49%, а "Синтетика" - 51%. След това "Транспект" ще изкупи дяла на бившия депутат, а после и 100% от дяловете на "Груп Плюс" ООД. С приключването на този етап, "Транспект" ще изкупи и дяловете на "Синтетика".

Междувременно "Груп Плюс" претърпя преобразуване, като придоби всички активи, отнасящи се до дейността на "Етап - Адресс" АД, като последната остава самостоятелно дружество. Едноличен контрол в нея до момента упражняваше Галя Топалова, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България), с 52,15% от капитала.

Германската FlixBus разширява мрежата си в България и пуска пътувания до морето

Германската FlixBus разширява мрежата си в България и пуска пътувания до морето

Компанията ще пусне още линии до Русе, Разград и Шумен

Активи

"Юнион Ивкони" поддържа 15 офиса в София и над 100 офиса в България и Европа, като освен това работи в партньорство с много билетни центрове и туристически агенции в страната и чужбина. Тя разполага със собствена автобаза, изградена върху два терена, отстоящи на около 500 метра един от друг. Едната автобаза е разположена върху терен с площ от 8 декара, в който има изградени сервизни помещения с 900 кв. м. РЗП, а втората е разположена на терен с площ от 14 декара с изградена върху него сграда с 1200 кв. м РЗП.

Сервизните бази на дружеството са оторизирани за извършване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка на автобусите.

Ангажираният с дейността на дружеството персонал е 710 души. Към датата на уведомлението пътническите автобуси, собствени или оперирани от "Юнион Ивкони" по силата на лизингови договори са 376 на брой.

Транспортната дейност на "Груп Плюс" се осъществява от собствен автопарк, като тя притежава авторемонтна база в София, оторизирана за сервизно обслужване на марката TEMSA от сервиз Temsa Sanayi Ticaret A.S.

Към настоящия момент персоналът на "Груп Плюс" наброява 60 души, а след преобразуването техният брой достига 161. Към момента "Груп Плюс" притежава 8 пътнически автобуса, с които покрива обслужваните маршрути и дестинации в страната и чужбина.

"Етап-Адресс" е разкрило и оборудвало близо 20 офиси за продажба на билети, а от 2013 г. използва и собствена система за издаване на автобусни билети, която след преобразуването е собственост и се оперира от "Груп Плюс".

"Етап-Адресс" е прехвърлило на "Груп Плюс" и 48 пътнически автобуса, 18 от които с двигател ЕВРО 6, с които покрива обслужваните маршрути и дестинации в страната.

Пазарен дял и конкуренция

В становище от КЗК "Карат-С" АД се обявява срещу сделката, като изразява становище, че тя ще доведе до реална опасност от злоупотреба с господстващо положение.

Дружеството посочва, че само "Юнион Ивкони" ООД има около 40% пазарен дял на пазара на обществения превоз на пътници в страната и е най-големият оператор в сектора. На следващо място по пазарен дял е "Груп Плюс" ООД, което увеличава позициите си допълнително след придобиването на активите на "Етап-Адресс" ООД. Следователно, според "Карат-С" АД, планираната сделка представлява концентрация на три големи оператора, действащи на един и същи пазар и по този начин ще формира транспортен превозвач, който ще има господстващо положение. Дружеството е на мнение, че такава концентрация би могла да доведе до промяна в поведението на останалите участници на пазара, както и до възможност за ограничаване на конкуренцията.

"Карат-С" АД допълва, че "Транспект" АД би разполагало със значителни ресурси - най-големия в страната автопарк, сервизни и гаражни бази, административен и изпълнителски ресурс. Това от своя страна, би могло да доведе до кандидатстване за обществени поръчки на нереални цени, които са недостижими за останалите оператори на пазара.

От "Транспект" АД оспорват твърденията на "Карат-С", като твърдят, че "делът на превозите от републиканската транспортна схема (РТС) е 15% от общия обем на пазара на обществен превоз на пътници в България, като този дял е дори по-малък ако се отчетат нерегламентираните и споделените пътувания".

Участниците в концентрацията изчисляват своя общ пазарен дял на между 10и 20% от превозите по републиканската транспортна схема, а преизчисляването му през дела на РТС от общия обществен превоз на пътници показва, че комбинираният пазарен дял на "Юнион Ивкони" и "Груп Плюс" е до 5% от целия пазар на автобусен превоз на пътници в страната.

От новосформираното дружество казват още, че при 30% сив сектор в бранша и над 3 милиона регистрирани леки автомобила, "автобусен оператор би могъл да предлага услуга с цена над или под пазарната цена за превоз на пътници за съответното маршрутно разписание".