Mastercard и Централна Кооперативна Банка (ЦКБ) АД представят на българския банков пазар ново дигитално решение, което ще помогне на клиентите да измерват и управляват своя въглероден отпечатък. Калкулаторът за въглерод на Mastercard мониторира различните стоки и услуги, закупени от клиентите с дебитни и кредитни карти, съобщиха от банката.

Mastercard, в сътрудничество с шведската финансово-технологична компания Doconomy, създаде Калкулатора за въглерод преди няколко години, за да предостави на потребителите устойчив модел на потребление и информация - как, като извършват своите транзакции, влияят върху околната среда и как могат да помогнат за възстановяване на климата и горите. Повишаването на температурата на планетата има безспорни негативни последствия - екологичната криза се задълбочава, което излага на риск здравето и благосъстоянието на хората, както и на света като цяло.

Сътрудничеството между Mastercard и Doconomy цели да информира клиентите как ежедневното им потребление се отразява върху околната среда и климата с генерираните въглеродни емисии и да им даде идеи как да намалят въглеродния си отпечатък. Въвеждайки Калкулатора за въглерод съвместно с Mastercard, Централна Кооперативна Банка АД не просто добавя безценен актив в своето портфолио и става първата банка в България с подобно решение, но и заявява позицията си на пионер в борбата с негативните климатични промени в Югоизточна Европа, посочват от банката.

Устойчивият модел е в основата на бизнес развитието на ЦКБ и компанията работи за това приходите да имат цел и кауза. Стратегията на банката предоставя на клиентите дигитални решения с устойчиви модели на избор във всички аспекти на живота.

Калкулаторът за въглерод на Mastercard дава възможност всеки картодържател да получи ясна представа за въглеродния отпечатък на всички стоки и услуги, които заплаща. Така клиентите ще управляват потреблението си по-информирано и отговорно по пътя към по-зелен свят.

"Въвеждайки този устойчив модел на бизнес развитие, ние имаме шанса да отключим силата на нашите технологични иновации, които да достигнат до милиони потребители и наши партньори, за да направим реални позитивни промени. Поздравяваме Централна Кооперативна Банка АД, че е първата банкова институция, която интегрира Калкулатора за въглерод в Югоизточна Европа и става част от инициативата Mastercard Priceless Planet Coalition за възстановяване на 100 милиона дървета", коментира Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Защо Калкулаторът за въглерод е толкова ценен?

За всяка картова трансакция напълно автоматизираният Aland Index изчислява въглеродния отпечатък (превърнат в метрични единици - еквивалент на въглероден двуокис). Анализът се извършва въз основа на цената на покупката и емисионния фактор, който варира за различните сектори от икономиката и как продуктите и услугите са били произведени.

Въглеродният отпечатък е визуализиран за клиентите на ЦКБ АД в мобилното приложение - CCB Mobile. Избраните сектори (според типа търговец), които кореспондират на основните сектори от икономиката, от които клиентите закупуват стоки и услуги, са разделени допълнително в различни категории, (напр.: комунални услуги, храна, транспорт и др.). Така клиентите разбират как конкретната покупка на стока или услуга оказва влияние и какви активни действия да предприемат, за да намалят въглеродните емисии в своето ежедневие.