500-те най-големи играчи на пазара в ЦИЕ показват увеличение на оборота, нетната печалба и работната сила. Общият оборот на всички 500 компании се е покачил с почти 39% до 1,1 трилиона евро, а нетната печалба се е увеличила с почти 46,5 % до 54,745 млн., показва 15-то годишно проучване за 500-те най-големи компании в Централна и Източна Европа. "Кофас ЦИЕ Топ 500" класира предприятията по оборот.

На първо място по представителство на компании сред държавите се класира Полша (със 166 представени компании), следвана от Чехия (77), Румъния (60), Унгария (54), а на 5-то място са България и Словения (31 компании).

Кои са топ 10 компании в България

"Български енергиен холдинг"

Най-голямата компания компания в България, която попада и в топ 10 на 500-те най-големи в ЦИЕ е "Български енергиен холдинг". През 2022 година дружеството БЕХ е удвоил прихода си. Увеличението е 96%.

Забележително е увеличението на нетната печалба, която е с ръст от 132% през 2022, в сравнение с предходната. За година служителите на дружеството пък са се увеличили с 11 на сто.

Дружествата от групата на БЕХ ЕАД произвеждат около 57% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидро енергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища според данни на компанията.

Aurubis Bulgaria

На второ място у нас и на 54-то място в общата класация е компанията Aurubis Bulgaria, която отчита 71% ръст на печалбата през 2022-а, в сравнение с 2021 година, а ръста е приходите за същия период е 20%

"Лукойл-България"

В топ три на най-големите в България попада и "Лукойл-България". В общата класацията компанията попада на 61-во място. Това е една от компаниите с над 100% увеличение на прихода за 2022 година - 129% ръст, в сравнение с предходната. Компанията отчита увеличение на нетната печалба от 98%.

Астра Биоплант

Дружеството започва дейността си през 2009 г. То се занимава с производство на растителни масла и биодизел. Производствената инсталация има капацитет от 60 000 тона биодизел годишно.

През 2022-ра година дружеството е увеличило оборота си със 128%, но търпи спад в нетната печалба от -60%. Служителите на компанията също са намалели с 69% от 186 работници през 2021-а на 58 през 2022-ра. В общата класация Астра Биоплант е на 64-то място.

Най-големите български компании в Югоизточна Европа

Най-големите български компании в Югоизточна Европа

14 родни компании с общи приходи от над 30 милиарда евро попадат в ТОП 100 за 2022 г.

АЕЦ "Козлодуй"

В топ 5 на най-големите компании в България и на 81-во място в класацията на най-големите 500 в Централна и Източна Европа влиза АЕЦ "Козлодуй". Производителят на електроенергия отчита 123% увеличение на оборота през 2022-ра

Национална електрическа компания

Още една компания за производството и търговията с електрическа енергия попада в топ 10 на най-големите в България и заема 97-мо място в класацията на топ 500. Тук впечатляващо е увеличението на нетната печалба на компанията със 67% през 2022 година, в сравение с годината преди това. За този период ръстът в оборота е 28%.

Булгаргаз

На седмо място сред българските компании и на 104-то в общата класация попада едноличното акционерно дружество от структурата на "Български енергиен холдинг" ЕАД - "Булгаргаз". То отчита ръст на оборота от 131%. Тук обаче спадът е нетната печалба е доста голям - 257% през 2022, в сравение с 2021-а година.

Еврохолд

Енергийният и застрахователен холдинг Еврохолд е сред най-големите публични холдинги в България по приходи. Той е на 8-мо място в българската класация и на 123 място сред 500 в ЦИЕ. Приходите на холдинга отчитат увеличение от 21%. Спадът в нетната печалба през 2022 е 64%, в сравнение с 2021-а.

ТЕЦ Марица изток 2

Това може би е най-интересната по финансови резултати компания у нас. Тя попада на 9-то място сред най-големите в България и на 139 място в общата класация на 500-те. Определено е от дружествата, които се възползваха от продължаващия скок на цените на суровините, като се изкачи с 256 места, благодарение на увеличение на оборота със 199%. Печалбата пук се е увеличила с 990% през 2022-а, в сравнение с 2021.

"MET енерджи трейдинг България"

Компанията, която се занимава с търговия и доставка на електроенергия, газ и дистрибуция на газообразни горива чрез местни тръбопроводи, се затваря топ 10 на най-големите компании в България с ръст на оборота от 401%. Компанията е на 166 място в общата класация. Служителите се увеличават през 2022 година с 18%.

Снимка 641033

От Кофас подчертават, че оборотът на България се е увеличил с 69,9 %, а нетната печалба е нараснала с 59,8 %. Комуналните и обществени са доминиращият сектор, с дял от 32% по отношение на оборота и 39% според броя на дружествата.

Предизвикателствата пред бизнеса в ЦИЕ, според експертите, първоначално са били свързани трудности в различните сектори, въпреки възстановяването им от последиците от COVID-19.

"След това регионът беше засегнат от нахлуването на Русия в Украйна, което доведе както до хуманитарни, така и до икономически кризи. Това резултира в повишаване на разходите, особено по отношение на енергийните суровини, както и до недостиг на производствени компоненти и прекъсване на веригите за доставки", споделя Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа:

Все пак успя да постигне ръст на БВП от 4 % през 2022 г. (след 6,2 % през предходната година), заради нарастващите запаси и стабилното вътрешно търсене.

Топ 10 в ЦИЕ

Компанията за търговия на дребно в Полша PKN Orlen остава начело, като значително затвърждава позициите си с 111% увеличение на оборота, сравнено с 52% увеличение през предходната година.

Други компании като чешката RWE (2-ра), мултинационалната петролна и газова компания MOL Hungary (3-та), унгарската MVM Energetika (4-та), чешката Skoda Auto (5-та), търговската верига Jeronimo Martins Polska (6-та) и полската енергийна компания PGE (7-ма) запазиха позициите си спрямо предишните класации. Всички отчитат по-висок оборот през 2022 г., а компаниите за търговия с електроенергия като RWE и MVM дори отчетоха трицифрен ръст на приходите. За разлика от тях - автомобилният сектор този път беше по-слабо представен в топ 10.

Снимка 641034

Източник: Coface

Водещи Сектори

Трите ключови сектора, представени от най-големите дружества в региона, продължават да представляват значителен дял от генерираните приходи с почти 58%. Водещата група сектори обаче се промени. Рязкото покачване на цените на суровините доведе до скок в оборота на дружествата, произвеждащи и търгуващи с енергия. Поради това, секторите на комуналните и обществени услуги, както и на минералите, химикалите, петрола, пластмасите и фармацевтиката отбелязаха най-голям ръст на оборота през 2022 г. (с 64,1% и 60,9%), се казва в доклада.

Секторът на минералите, химикалите, петрола, пластмасите и фармацевтиката отново е водещ в класацията ЦИЕ Топ 500. Той отбеляза най-голям скок в нетните печалби (с ръст от 100%).

Секторът на комуналните услуги и общественото обслужване се изкачи от четвърта на втора позиция, благодарение на изключителния ръст на приходите (+64,1%). В сравнение с предходната година, този сектор увеличи представителството си в настоящата класация с цели 15 участници, което е най-голямото увеличение сред всички сектори.

Автомобилната и транспортната промишленост остава сред водещите сектори, но е изправена пред предизвикателства, включително намалено търсене заради пандемията и нарушения във веригите за доставки. Индустрията остава доминираща в четири държави: Чешката република, Унгария.

От Кофас наблюдават, че с края на мерките за подкрепа се увеличиха случаите на корпоративна несъстоятелност и те "вече надхвърлиха нивата от преди пандемията, заради влошаването на макроикономическите условия", допълва Ярослав Яворски, Главен изпълнителен директор на Кофас за ЦИЕ.