Kaufland България ще подкрепя развитието на програмата за младежки иновации на WWF България Panda Labs, в ролята си на един от основните съмишленици на инициативата у нас. Компанията припознава темите, които са обект на разработване по програмата Panda Labs, в унисон със своята концепция за устойчиво развитие под мотото "Действията носят промяната". Корпоративната социална отговорност на Kaufland в България се прилага в последователни действия в различни области, сред които водещите са "Родина", "Хранене" и "Природа" и именно с тях компанията обвързва тематичните проекти в Panda Labs на WWF.

"В качеството си на лидер в модерната търговия, със своята подкрепа в дейността на WWF Kaufland България цели да подпомогне създаването на среда, в която да се изграждат бъдещите предприемачи и лидери у нас с идеи и визия за устойчиви и екологични алтернативи в храненето, управлението на отпадъците и мобилността. Това са едни от най-наболелите глобални предизвикателства и ние вярваме, че можем да сме полезни за решението с действия към промяната.", коментира Гергана Димитрова, Мениджър "Корпоративни комуникации" в Kaufland България.

Целта в цялостната програма за младежки иновации на WWF е създаване на общност от млади изследователи, иноватори и предприемачи с добре познати учени и бизнес лидери с цел активно да си помагат и развиват идеи. В 3 семестъра на теми "Бъдещето на отпадъците", "Бъдещето на храната" и "Бъдещето на мобилността" 240 български младежи на възраст между 15 и 25 години с интерес в областта на науката, технологиите, иновациите и предприемачеството ще имат възможността да работят с научни специалисти, лектори от бизнес средите и доброволци-фасилитатори. Те съвместно ще търсят решения на световни екологични и социални предизвикателства по методологията "дизайн мислене", насърчаваща генерирането на нестандартни и алтернативни решения.

Panda Labs открива своя втори семестър на тема "Бъдещето на храната", в който природозащитници, ментори и десетки младежи от цялата страна в отборна работа ще търсят варианти за устойчиво и екологично производство и снабдяване с храна. Платформата за кандидатстване е отворена, като крайният срок за регистрация е 28.03.2021 г.

Първият хакатон на Panda Labs на тема "Бъдещето на отпадъците" приключи преди броени дни. Двадесет отбора, съставени от 88 амбициозни и креативни младежи, потърсиха решение на проблема с отпадъците. Те работиха в продължение на два дни и половина почти без почивка, за да завършат своите предложения. Огромната конкуренция затрудни експертното жури, което след сериозни дискусии открои оригиналната идея за отопление чрез еко капсули от кафе, както и създаването на две мобилни приложения, стимулиращи рециклирането на отпадъци. Основни критерии за определяне на победителите бяха екипната работа, оригиналността на идеята и до каква степен тя може да се приложи в реални условия.

Третият семестър на тема "Бъдещето на мобилността" ще бъде обявен в края на април. Най-добрите идеи от всички семестри ще получат първоначално финансиране в размер на 10 000 лв. за създаване на прототип на продукта или услугата, дело на младежите, както и за основаване на старт-ъп.

Фокусът на Kaufland България върху включените от WWF теми в програмата Panda Labs не е от днес. В контекста на направление "Родина" компанията развива партньорски отношения с български производители, работи активно с местните общности в различни дарителски инициативи и чрез доброволчество на служителите си. В контекста на направление "Хранене" компанията цели да насочи вниманието към активния начин на живот и да стимулира навици за устойчиво потребление сред клиентите. А в направление "Природа" Kaufland работи със силен фокус върху енергийната ефективност на своята дейност и ограничаване на пластмасата за еднократна употреба.