Кредитните милионери (физически лица, самонаети, предприемачи и еднолични търговци) у нас се увеличиха с 34 за година, сочат последните данни на Българската народна банка за четвъртото тримесечие на 2022 година. Според статистиката в края на декември броят на кредитите над 1 милион лева, отпуснати на домакинствата се увеличава с 29.6% на годишна база и с 10.4% на тримесечна, като достига 149.

С 29.6 млн. лева (13.7%) се увеличава за година и общата сума на отпуснатите на домакинствата кредити, като надхвърля 246.2 млн. лева. За сравнение през септември 2022 г. размерът на кредитите над 1 милион лв. достигаше 229.4 милиона лева.

За година се увеличава и броят на фирмените кредити над 1 милион лева. В края на декември броят на тези заеми достига 5 945, като ръстът им възлиза на 482 или 8.8 на сто. На тримесечна база обаче БНБ отчита лек спад от 0.6 на сто.

От милиардер към милионер: Кание Уест изгуби пореден договор
Обновена

От милиардер към милионер: Кание Уест изгуби пореден договор

Редица компании осъдиха антисемитските коментари от страна на знаменитостта

Според статистиката общият размер на кредитите над 1 милион лева, отпуснати на бизнеса се увеличава на годишна основа с 10% и с 2.2% на тримесечна и възлиза на 31.1 милиарда лева.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (22.5%) и Операции с недвижими имоти (9.7%).

С 9.4% се увеличава за година и броят на заемите над 1 милион лева, отпуснати на финансовите предприятия (застрахователни компании, пенсионноосигурителни компании и др.), като възлиза на 383. На тримесечна база и тук е отчетен спад - от 2.3 на сто.

Сумата на големите кредити на финансовите предприятия в края на годината възлиза на 5.9 милиарда лева, като се увеличава с 991.2 милиона лева. 

Милионер дава 4 нестандарни правила за парите, които са го направили богат

Милионер дава 4 нестандарни правила за парите, които са го направили богат

Сега имам приходи от 18-те компании, които основах, и 12 000-те апартамента, които притежавам, казва Грант Кардон