Да изпаднеш във финансово затруднение не е срамно, нито пък са единици хората, които са в тази ситуация. Причините могат да бъдат най-разнообразни и всъщност нямат чак такова голямо значение. Много по-важно е към какъв кредит ще се насочите и с какви условия ще бъде той. Финансовите специалисти на Microcredit.bg правят сравнение между най-използваните видове кредити - бързите и стандартните.

Какво са бързите кредити?

Те се определят, като бързи, защото се дават бързо и трябва да се покрият бързо. Освен това са и за сравнително ниски суми и кредитната институция не изисква някаква гаранция или обезпечение. Бързите кредити са насочени да покрият пазарното търсене на спешно финансиране и се справят много добре с тази задачата.

Какво тогава са стандартните кредити?

Те се предлагат от банки, а не от кредитни институции и също са за сравнително ниски суми. Процедурата по кандидатстване е по-дълга, защото документите биват проверявани на няколко нива.

Прилики между банковите кредити и бързите заеми

Кредитите и в банковата им форма и в тази на бързите заеми са основен инструмент, когато на хората не им достигат финансови средства. И при спешните кредити и при банковите се кандидатства за определена сума, само ако се покриват всички условия. И при двата вида кредити цялата сума трябва да се върне - и главницата и лихвите по нея. Ако се забави плащане, то тогава се плащат наказателни лихви. Общото между двата кредита е и фактът, че са регулирани от държавата и при отказ от покриване следват законови последствия.

Какви са разликите между тези два вида кредити?

При кандидатстването

Ще започнем от самото начало, а именно от процеса на кандидатстване. Бързите кредити се славят със супер олекотена процедура. Различните фирми предлагат различни начини за кандидатстване, но основните са - кредит в офис и онлайн заем. Попълват се формуляри и се чака за одобрение няколко часа, като за формулярите е нужна само лична карта. Възможно е да се наложи да отбележите дали имате постоянен трудов договор, но неговото снимане или проверка не са необходими.

При банковите кредити трябва задължително да посетите клон на институцията и да кандидатствате на място. Освен това за банков кредит най-често са необходими повече документи, които да доказват редовни приходи. Самото одобрение става за няколко дни, а не няколко часа, както при бързите кредити.

При одобрението

Съществува институция, наречена Централен Кредитен Регистър, където се пази информация за 5 години назад, дали даден човек е бил коректен при покриване на кредитите си, ако разбира се е имал такива. Всяка кредитна институция, преди да отдаде някакво финансиране, прави проверка в ЦКР и на база на него решава, дали този човек е рисков или не е. Парите могат да се преведат в каса на EasyPay, по банкова сметка или да се получат на ръка в офис на фирмата.

Банките също правят проверка в ЦКР при кандидатстване за кредит. Вече споменахме, че изискват набор от документи, като той включва изискването за договор за постоянен трудов договор на повече от 6 месеца. Може да се наложи да попълните 1, 2 въпросника с информация за семейството ви, доходите и разходите ви, както и настоящите задължения. Ето заради всичката тази информация, проверката при банките отнема повече време.

Какви суми могат да се вземат?

При спешните заеми има два отличителни вида - до заплата и на равни вноски. И двата вида са за малки суми. Кредитите до заплата са за съвсем малки суми до 800 лв. и са създадени с цел да покрият малки финансови дупки преди месечната заплата. Бързите кредити на равни вноски, вече са за малко по-дълъг период и са в размер до към 3300 лв. При банковите, стандартни заеми сумата е доста по-голяма. В някакви определени случай може да стигне и до 100 000 лв.

За колко време се вземат кредитите?

Спешните кредити са кръстени бързи, точно защото трябва да се върнат в най-кратък срок. Спрямо вида на кредита, срокът е от месец-два до две години. Естествено, при банковите заеми, сроковете са много по-големи. Могат да са за 10 години и повече.

Какви са размерите на лихвите?

Бързите кредити са в графа високорискови кредити, защото проверката е слаба. Това дава основа и за по-високи лихви, но не чак толкова високи, че да не може да бъде покрит кредитът. Освен това и законово има определен таван на лихвите, което е допълнителна сигурност.

За кого са подходящи бързите кредити?

Този тип финансиране е подходящ за точно определени житейски ситуации. Поради по-високата лихва и краткото време за одобрение и връщане, следва тези кредити да служат за покриване на неотложни, спешни разходи. Нужно е и да са в размер по-нисък от месечните приходи на човека.

Чисто функционално, бързите кредити са много добра алтернатива, ако клиентите живеят на отдалечено място и банковият клон е много далеко. Тогава удобството да кандидатстваш онлайн за кредит е огромно преимущество.

За кого не са подходящи?

Хората, които искат да покрият някакъв съществуващ кредит би трябвало да се насочат към рефинансиране с кредитен продукт с по-ниска лихва. Това важи и за хората, които се нуждаят от големи суми за закупуване на нещо скъпо и надхвърлящо месечния им бюджет. Те също е по-добре да се насочат към други вид кредитни продукти.